Octavio Romero, premi de recerca cooperativa en oncologia RTICC 2012

Montse Sánchez i Octavio Romero (1)

Octavio Romero, investigador predoctoral del grup de gens i càncer de l’IDIBELL dirigit per la Dra. Montserrat Sánchez-Céspedes, ha obtingut el premi de recerca en oncologia RTICC 2012, convocat per la Xarxa Temàtica d’Investigació Cooperativa en Càncer (RTICC) per l’article titulat “The tumour suppressor and chromatin-remodelling factor BRG1 antagonizes Myc activity and promotes cell differentiation in human cancer”.

El lliurament del premi va tenir lloc durant la celebració de la tercera Trobada Científica de Joves Investigadors de la RTICC 2012, que va tenir lloc a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona els dies 19 i 20 de novembre de 2012, i consisteix en un diploma, un objecte commemoratiu i un premi en metàl·lic de 3.000 euros per al finançament d’activitats de formació o investigació del candidat premiat.

La concessió del premi va incloure l’exposició oral de treball premiat durant la trobada per part de l’investigador guardonat, exposició que tingué lloc el passat 20 de novembre.

Referència de l’article
Romero OA, Setien F, John S, Gimenez-Xavier P, Gómez-López G, Pisano D, Condom E, Villanueva A, Hager GL, Sanchez-Cespedes. The tumour suppressor and chromatin-remodelling factor BRG1 antagonizes Myc activity and promotes cell differentiation in human cancer. M. EMBO Mol Med. 2012 Jul; 4(7): 603-16. doi: 10.1002/emmm.201200236. Epub 2012 Apr 11. PMID: 22407764

Scroll to Top