Bonaventura Clotet: ”Estem treballant en una vacuna terapèutica per evitar que el VIH es propagui d’una cèl·lula a una altra”

Clotet i Esteller (1)

El seminari IDIBELL del 28 d’octubre, amb el títol “Update about HIV Eradication”, va ser impartit pel Dr Bonaventura Clotet, investigador i director de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), i es va centrar en les diferents estratègies actuals per guarir el VIH. Invitat pel Dr. Manel Esteller.

El problema de la difusió i tractament del VIH és que cada vegada hi ha un major nombre de nous casos i el tractament és de per vida, tenint un elevat cost, tant humà com econòmic. Aquest últim està sobre els 4.000 euros/persona i any. “Hem de reduir el cost del tractament”, va dir el doctor Clotet.

“Hem vist que la teràpia antiretroviral de gran activitat (TARGA) és eficaç”, va continuar el director d’IrsiCaixa. S’ha demostrat que la supressió a nivells per sota del que detectable del VIH-1 és eficaç. No obstant això, persisteix un baix nivell de virulèmia (càrrega viral) en plasma. I l’activació immune disminueix, però no es normalitza. Ja fa una dècada es va indicar en un estudi que l’eradicació del virus és poc probable.

“Com s’explica l’extremada persistència del dipòsit virus?”, Va preguntar el Dr. Clotet. TARGA deté tota la replicació viral però la replicació residual continua pel fet que HAART no completa la supressió.

La hipòtesis és que el TARGA atura la replicació activa i la latència permet la persistència de tota la vida del virus.

Estratègies per guarir el VIH

Els investigadors d’IrsiCaixa havien iniciat un estudi uns anys abans, en què volien saber si la intensificació per Raltergravir del tractament HAART produïa una millora del mateix. Van veure una disminució de l’activació dels paràmetres relacionats amb la difusió del VIH. “Vam arribar a la conclusió que la intensificació de la teràpia HAART amb Raltergravir tenia una disminució dels reservoris”, digué el doctor Clotet.

Després de l’estudi, que va rebre moltes crítiques, van decidir fer una altra recerca sobre la intensificació d’aquest tractament. Es va focalitzar sobre els pacients recentment infectats, amb la finalitat d’investigar aquesta hipòtesi i es van aconseguir els mateixos resultats que en l’estudi previ. El tractament primerenc va ser un punt clau per disminuir els reservoris.

Pot una vacuna terapèutica treballar juntament amb un agent anti-latència?

Hi ha alguns models possibles per a la curació funcional. “Però, hi ha un control immunològic dels reservoris del VIH? Pot la immunitat específica del VIH controlar els reservoris del VIH? Treballem en un assaig d’una vacuna contra el VIH des de 2008. Una vacuna terapèutica hauria d’induir cèl·lules anti-VIH, T CD8 o ABS, per eliminar les cèl·lules replicants residuals o bloquejar la propagació del VIH cèl·lula a cèl·lula”, va dir l’investigador.

Una altra estratègia prometedora

El Dr Clotet va concloure la seva conferència parlant de Timothy Brown, la primera persona que s’ha curat de VIH. Brown tenia leucèmia i va ser tractat mitjançant el trasplantament de cèl·lules mare. El donant tenia el gen CCR5 alterat. Després, es va demostrar la curació. Aquest tipus de tractament és ben tolerat. Aquest enfocament ha estat patentat, de manera que la resta d’investigadors no el poden fer servir.

Scroll to Top