José Ramon Naranjo: “la inhibició de DREAM podria actuar contra la malaltia de Huntington”

José Ramón Naranjo (1)

La inhibició de la proteïna DREAM podria actuar contra la malaltia de Huntington, segons José Ramón Naranjo, investigador del Departament de Biologia Cel·lular i Molecular, del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC). El Dr. Naranjo va participar en un seminari IDIBELL el 6 de juliol a l’Hospital Duran i Reynals.

DREAM, també coneguda com KCNIP o calsenilina, és una proteïna codificada en humans pel gen KCNIP3 que és un repressor transcripcional en el nucli i regula el trànsit de potassi (K+) i de calci (Ca2+) interactuant amb canals específics per a aquests ions. “Preparem ratolins transgènics que sobreexpressen una proteïna DREAM mutant que és constitutivament activa, daDREAM”, va explicar l’investigador, que resumia a continuació el resultat de les seves investigacions: “l’anàlisi del transcriptoma d’aquests ratolins va mostrar que DREAM regula l’expressió gènica dependent d’activitat en l’hipocamp i per tant és essencial en els processos de memòria i aprenentatge”, va comentar el Dr. Naranjo.

Com va explicar l’investigador, DREAM regula directament l’expressió basal i induïda de molts gens d’inducció primerenca que al seu torn regulen altres gens. És a dir, la proteïna DREAM regula l’activació i la desactivació de diverses cascades transcripcionals dependents de l’activitat de les neurones que controlen la plasticitat sinàptica, l’aprenentatge i la memòria. DREAM regula també les expressions gèniques dependent de calci i l’homeostasi, de manera que sembla tenir un paper important en la malaltia de Huntington, una greu afectació neurodegenerativa que afecta persones de mitjana edat.

 

DREAM i la malaltia de Huntington

La malaltia de Huntington és hereditària i es produeix per mutació d’una proteïna anomenada huntingtina. La huntingtina mutant (mHtt) modifica l’expressió gènica de manera molt extensa i, en particular, té un efecte sobre els gens relacionats amb l’homeòstasi del Ca2+. Aquest efecte s’ha vist en ratolins i en humans.

“Intentem veure si l’expressió endògena de DREAM està modificada en un model murí de la malaltia de Huntington”, va explicar l’investigador. “Hem trobat una disminució primerenca en l’expressió de DREAM en els teixits perifèrics d’aquests ratolins. A més, diverses evidències genètiques indiquen que DREAM regula l’aparició i progressió de la malaltia de Huntington en models animals de la malaltia, va continuar Naranjo. Pel que la inhibició farmacològica de DREAM pot representar una nova diana per al tractament d’aquesta malaltia neurològica.

Nova estratègia terapèutica

El bloqueig de l’activitat de DREAM podria representar una nova estratègia terapèutica en la malaltia de Huntington. Aquests resultats suggereixen que el tractament amb inhibidors de DREAM podria millorar la malaltia de Huntington.

Scroll to Top