Alfons Nonell: ”l’aplicació d’eines computacionals a la recerca estalvia temps i diners a l’investigador”

mind-the-byte-2-728 (1)

L’aplicació de la informàtica a l’àmbit científic ha augmentat de manera espectacular durant els darrers anys, fins al punt que ja comença a ser habitual fer servir eines computacionals per entendre, planificar i completar els resultats experimentals obtinguts al laboratori. Alfons Nonell és director general de Mind the Byte, una empresa situada al campus de Bellvitge, a la bioincubadora del Biopol’H, que es dedica a oferir solucions informàtiques aplicades a la recerca. El 18 de juliol va parlar a la sala d’actes Pau Viladiu de l’Hospital Duran i Reynals, dins del cicle de seminaris de transferència de l’IDIBELL.

El doctor Nonell va començar la seva xerrada destacant el protagonisme que han assolit les eines informàtiques en l’activitat científica durant els darrers anys, sobretot en l’àmbit de la química i la biologia. El director de Mind the Byte va destacar que el desenvolupament de les eines informàtiques ha obert un nou camp en la recerca experimental a partir del maneig d’una gran quantitat de dades, cosa que era impossible fa pocs anys. Gràcies a la informàtica, en l’àmbit de la biomedicina s’han desenvolupat noves tècniques conegudes amb el terme genèric de les “omiques” (genòmica, metabolòmica, epigenòmica, proteòmica, etc.), que tenen aplicacions en el diagnòstic, la recerca i la medicina personalitzada.

Alfons Nonell ha posat com a exemple un projecte de recerca en què participa la seva empresa, que consisteix a predir com afectarà un determinat compost químic en una proteïna de la qual no es té gaire informació. Per fer-ho, han fet servir tècniques de cribratge virtual que permeten predir quina resposta tindrà la proteïna davant de milions de compostos dels quals es coneix l’activitat. Mitjançant anàlisis informàtiques, els investigadors poden anar descartant aquestes molècules a partir de diferents criteris de cerca fins arribar a identificar un grapat de compostos que tenen l’efecte desitjat. Nonell destaca que aquesta operació seria pràcticament impossible de realitzar sense fer servir eines informàtiques. El director general de Mind the Byte està convençut que, en molts casos, “la realització d’un projecte virtual previ suposa un estalvi de diners i de temps a l’investigador”.

Mind the Byte es va instal·lar a la bioincubadora el mes de maig de 2012. Està especialitzada en quimioinformàtica i bioinformàtica, i ofereix als investigadors serveis d’anàlisi de grans quantitats de dades i de predicció de l’activitat de compostos, a partir de la realització de models virtuals.

Scroll to Top