IDIBELL, epigènetica i carrera científica a Nature

Nature esteller (1)

La revista científica Nature inclou en seu número del 29 de març un article que analitza les oportunitats d’inversió i de desenvolupament de la carrera científica en el camp de l’epigenètica.

En l’article, el director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’IDIBELL, investigador ICREA i professor de la Universitat de Barcelona, Manel Esteller, destaca el “gran impuls que dóna la Comissió Europea a iniciatives d’anàlisi epigenòmic del càncer humà”. Entre aquestes iniciatives destaquen el projecte BLUEPRINT que pretén determinar l’epigenoma de referència de les cèl·lules sanguínies i les seves leucèmies derivades, així com el projecte CURELUNG que cerca identificar l’epigenoma del càncer de pulmó.

Segons l’autora de l’article, Heidi Ledfrod, per a la formació i desenvolupament de nous professionals, l’epigenètica del càncer ofereix no només una oportunitat d’excel·lència científica sinó també se sortida laboral, ja què s’han establert aliances amb grans companyies farmacèutiques com Novartis o GlaxoSmithKline que inclouen fàrmacs epigenètics.

Scroll to Top