Nadine Martin: “El gran valor dels models cognitius és que són fàcilment traslladables a l’aplicació clínica”

Nadine Martin (1)

Els trastorns del llenguatge han estat sempre l’objectiu de la recerca de Nadine Martin, directora del Eleanor M Saffran Center for Cognitive Neuroscience. Va començar per estudiar la vessant més teòrica dels processos del llenguatge però en els darrers anys s’ha proposat traslladar aquest coneixement a la millora del diagnòstic i dels tractaments en pacients d’afàsia. Ho ha explicat en una conferència dins el cicle de seminaris IDIBELL el 9 de març.

“En un principi l’afàsia es va tractar com un problema lingüístic, en el qual s’’havien perdut les representacions de les paraules en el cervell i eren, per tant, irrecuperables” ha explicat Martin “però des de fa uns anys s’ha vist que el problema és d’accés a aquesta informació. Hi ha múltiples evidències d’això ja què en molts casos hem aconseguit que els pacients puguin accedir a aquestes representacions i recordar les paraules. Per tant, hi són”.

La investigació de Nadine Martin se centra en la relació entre el processament de paraules i la memòria a curt termini i les implicacions per a la rehabilitació dels trastorns de recuperació de la paraula. De fet, ha desenvolupat un protocol en el qual treballar directament sobre la memòria a curt termini amb diversos tests està fent millorar els pacients d’afàsia.

“El gran valor dels models cognitius és que són fàcilment traslladables a l’aplicació clínica” ha afirmat Nadine Martin, que opina que els models cognitius tracten sobre “comportaments en el llenguatge i la parla per tant utilitzen el mateix llenguatge que els tractaments”.

Scroll to Top