Mutacions al gen BRG1 atorguen resistència a hormones en càncer de pulmó

Clipboard (4)

L’àcid retinoic (vitamina A) i els corticoides són hormones que es troben al nostre cos que protegeixen de l’estrès oxidatiu, disminueixen la inflamació i estan implicades processos de diferenciació cel·lular. Com que una de les característiques dels tumors és que les seves cèl·lules han perdut la capacitat de diferenciar-se, aquestes hormones tenen propietats útils per prevenir el càncer. Actualment, l’àcid retinoic i els corticoides s’estan utilitzant per al tractament d’alguns tipus de leucèmia.

Un estudi liderat pel grup de recerca de Gens i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha demostrat que la pèrdua del gen BRG1 implica una manca de resposta de les cèl·lules a aquests hormones, i per tant el tumor pot continuar creixent. Els resultats de l’estudi s’han publicat a la revista EMBO Molecular Medicine.

El gen BRG1

El grup de Gens i Càncer de l’IDIBELL liderat per la investigadora Montse Sánchez-Céspedes va descobrir fa uns anys que el gen BRG1, supressor de tumors, està inactivat en el càncer de pulmó de cèl·lula no petita per mutacions genètiques. “La proteïna BRG1 forma part d’un complex remodelador de cromatina que regula l’expressió de diversos gens”, ha explicat la investigadora, “i està relacionat amb la diferenciació de les cèl·lules pulmonars, cosa que permet la resposta de les cèl·lules a determinades hormones i vitamines de l’ambient com la vitamina A o els corticoides”.

Quan BRG1 està mutat i per tant inactiu, les cèl·lules tumorals no responen a la presència d’aquestes hormones i continuen creixent i expandint-se. Per això, aquests tipus de tumors són refractaris a tractaments amb aquestes substàncies.

Aplicació clínica

“De moment”, adverteix Montse Sánchez-Céspedes, “no som capaços de restituir la funcionalitat d’un gen supressor de tumors com és BRG1 en els pacients. Per tant, encara estem molt lluny d’una aplicació terapèutica però el descobriment ens permet conèixer millor la biologia dels tumors. El que volem fer en un futur immediat és buscar agents que destrueixin específicament les cèl·lules amb BRG1 mutant, seguint l’estratègia dels letals sintètics”.

En qualsevol cas, la troballa sí pot ser útil en l’avenç de la medicina personalitzada, ja què “explica perquè els pacients amb càncer de pulmó son resistents a aquests tractaments i podria servir per descartar les teràpies amb derivats d’hormones lipídiques en pacients que presentin mutacions en BRG1, no només en càncer de pulmó, sinó també en càncer de mama i pròstata, entre altres”.

 

 

Referència de l’article

Romero, O.*, Setien, F.*, John S., Giménez-Xavier P.*, Gómez-López G., Condom E.*, Villanueva A.*, Hager G. and Sánchez-Céspedes M.*. The tumor supressor and chromatin remodeling factor BRG1 antagonizes Myc Activity and promotes cell diferentiation in human cancer. EMBO Molecular Medicine. Doi 10.1002/emmm.201200236.

*Investigadors de l’IDIBELL

Scroll to Top