Descriuen un nou mecanisme molecular alterat en el desenvolupament del càncer de mama

Clipboard

Prop del 10% dels càncers de mama es deuen a mutacions en els gens denominats BRCA1 i BRCA2. Tot i això, encara no es coneix totalment el mecanisme molecular que explica com l’alteració d’aquests gens incrementa considerablement el risc de patir càncer. Un equip internacional coordinat per l’investigador de l’IDIBELL i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Miquel Àngel Pujana, ha fet un pas important per a desvetllar-lo. Els investigadors han trobat una clau en la interacció entre el gen BRCA1 i altre denominat RHAMM (o HMMR), que suposa una via molecular desconeguda fins a ara. Els resultats de l’estudi s’han publicat a la revista PLoS Biology.

Els investigadors han demostrat que aquests dos gens (BRCA1 i RHAMM) vetllen perquè les cèl·lules del teixit mamari es desenvolupin i diferenciïn amb normalitat. Si un d’aquests gens o els dos alhora presenten mutacions s’altera l’arquitectura i el desenvolupament normal del teixit i, d’aquesta forma, augmenta el risc que aparegui un tumor. “Els portadors de mutacions de BRCA1 tenen un alt risc de patir càncer de mama”, ha explicat l’investigador Miquel Àngel Pujana, “però aquest risc es veu modificat, per exemple pel que fa a la seva edat d’aparició, per variants genètiques en el gen RHAMM”.

Augmenta lleugerament el risc

Una variant genètica comuna al gen RHAMM augmenta lleugerament (aproximadament 1.1 vegades) el risc de patir càncer de mama en dones portadores de mutacions a BRCA1. “Per tant, per si sola, aquesta variant no justifica una anàlisi genètica”, explica Miquel Àngel Pujana. Però si unim aquesta alteració a altres mutacions que també modifiquen lleugerament el risc, i actualment es coneixen una vintena, “sí que pot variar de manera considerable el risc de patir càncer de mama en aquestes portadores. Depenent de la combinació de les variants genètiques modificadores de risc que s’heretin es podrien veure augmentades o disminuïdes les probabilitats de desenvolupar un càncer”.

La investigació d’aquestes variants modificadores del risc s’orienta al desenvolupament de models genètics més precisos que puguin predir el risc de les portadores de BRCA1 i BRCA2 de patir càncer, i d’aquesta forma prendre les mesures de prevenció adequades. Així mateix les variants s’associen a diferents tipus de tumors, el que té implicacions importants en el pronòstic de les pacients.

 

Referència de l’article

Maxwell C.A., Benítez J., Gómez-Baldó and al. Interplay between BRCA1 and RHAMM Regulates Epithelial Apicobasal Polarization and May Influence Risk of Breast Cancer. PLoS Biology. DOI 10.1371/journal.pbio.1001199

Scroll to Top