L’IDIBELL participa en el projecte ONCODIR finançat per la UE per millorar la prevenció del càncer colorectal

  • Liderat pel Centre de Recerca i Tecnologia Hellas (CERTH) a Grècia, el projecte compta amb 27 socis de diferents àmbits de recerca.
  • Aquesta iniciativa integra metodologies d’avantguarda impulsades per la intel·ligència artificial per oferir enfocaments personalitzats i basats en l’evidència per prevenir aquest tipus de càncer.
NO078 - JM Borras_Oncodir - Imatge noti

El càncer colorectal és un tipus de càncer molt freqüent i sovint està relacionat amb hàbits de vida no saludables, especialment en poblacions amb un nivell socioeconòmic més baix. Ara, el projecte ONCODIR desenvoluparà mesures preventives personalitzades utilitzant metodologies de recerca avançades, com l’anàlisi de polítiques de salut, les ciències socials i del comportament, l’ús de la intel·ligència artificial en l’estudi de les dades multiòmiques i l’anàlisi de dades retrospectives.

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) participarà en aquesta ambiciosa iniciativa liderada pel Centre de Recerca i Tecnologia Hellas (CERTH) a Grècia i integrada per 27 socis d’àmbits de recerca com la biomedicina, la tecnologia, les ciències socials i les humanitats. El consorci ha rebut finançament de l’Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HADEA) en el marc de la Missió contra el Càncer de la Comissió Europea.

L’objectiu principal de ONCODIR és oferir programes de prevenció del càncer basats en l’evidència i enfocaments innovadors de prevenció personalitzats basats en IA. En aquest sentit, el projecte pretén desenvolupar serveis de recomanació que s’adaptin a les necessitats i preferències específiques dels ciutadans, actors de les polítiques de salut i experts en ciències socials.

Mitjançant tallers de design thinking, es garantirà que les solucions desenvolupades siguin cocreades i dissenyades conjuntament, amb un enfocament especial en abordar aspectes crítics com l’estil de vida, la nutrició i els hàbits socials. A més a més, s’atendrà la identitat i l’ètica culturals, econòmiques, sociològiques i les particularitats locals o regionals, i es tindran en compte la rendibilitat i l’assequibilitat dels programes de prevenció proposats. El pla de treball de 42 mesos està estructurat per incloure un enfocament holístic i els resultats es validaran mitjançant experiments al laboratori i programes pilot en cinc països.

“Formar part del projecte ONCODIR representa una oportunitat inigualable per crear intervencions amb un gran impacte a la prevenció precoç del càncer colorectal”, afirma el Dr. Josep Maria Borràs, cap del grup de Recerca en Serveis de Sanitaris en Càncer de l’IDIBELL. Qui continua: “El nostre enfocament implica involucrar a totes les parts interessades, inclosos els ciutadans, els metges i els responsables polítics, en el procés de co-disseny. Això garanteix que les solucions basades en l’evidència que desenvolupem s’adoptin fàcilment i s’apliquin de manera eficaç a les polítiques sanitàries, beneficiant finalment la vida de les persones en risc”.

ONCODIR: “Evidence-based Participatory Decision Making for Cancer Prevention through Implementation Research.”

Aquest projecte rep finançament de l’Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HADEA) en el marc de la missió contra el càncer de la Comissió Europea, en virtut de l’acord de subvenció número 101104777.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top