Què t’hi jugues que t’interessa?

NO022 - EduCAC - Imatge

L’eduCAC ha començat l’any amb el projecte Què t’hi jugues?, Una proposta que s’endinsa en el context dels videojocs i els jocs d’aposta en línia des de l’expertesa de l’alumnat. És fruit de la col·laboració entre el CAC a través del programa eduCAC, l’IDIBELL i la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Què t’hi jugues? consisteix, d’una banda, en un estudi per conèixer els hàbits de l’alumnat del cicle superior de l’ESO relacionats amb videojocs i jocs d’aposta en línia;  i de l’altra en un programa d’intervenció a l’aula per promoure un consum crític i responsable. El programa d’intervenció és la unitat didàctica Què t’hi jugues, creada ex professo per aquest projecte.

Participen en el projecte dos centres educatius: l’Institut Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat i l’Escola Virolai de Barcelona, tots dos molt conscienciats amb la necessitat d’introduir l’alfabetització mediàtica en el currículum de l’alumnat. Consideren que el context dels videojocs facilita situacions reals i motivadores per treballar les competències necessàries en l’entorn digital.

En aquests moment, s’està duent a terme una prova pilot en els dos centres educatius que es desenvoluparà en tres fases. Una fase inicial de preavaluació  qüestionaris que recullen hàbits joc d’atzar, ús de videojocs, distorsions cognitives, actituds i percepció social sobre el joc, impacte de la publicitat i coneixement de les cases d’apostes. Una fase d’intervenció a l’aula (unitat didàctica Què t’hi jugues) i una fase final de postavaluació, en la que es tornaran a administrar els mateixos qüestionaris.

A cada centre educatiu s’han definit dos grups d’alumnes: un grup experimental  i un grup control. Ambdós grups respondran els qüestionaris, però les fases d’intervenció la faran en moments diferents. El grup experimental ja ha començat  la intervenció que durarà fins al mes de març  i quan aquest grup acabi, es farà la intervenció  amb el grup control. D’aquesta manera, a la fase final es podran comparar els resultats i comprovar si s’han produït, o no,  canvis que es puguin relacionar amb el programa d’intervenció.

La fase inicial de preavaluació va tenir lloc els dies 11 i 14 de gener. L’alumnat de cicle superior de l’ESO que participa en l’estudi, va respondre els qüestionaris psicomètrics amb l’assessorament dels experts de l’IDIBELL i l’Hospital de Bellvitge.

Des del dia 17 de gener s’està desenvolupant la fase d’intervenció a l’aula a través de la unitat didàctica Què t’hi jugues? Les activitats  fan propostes per afavorir l’anàlisi crítica de la realitat de l’alumnat per tal de conduir-lo cap a l’autoconeixement  i el consum responsable dels videojocs i dels continguts digitals.

Finalment, i per assolir la implicació de les famílies, s’han fet sessions informatives per tal d’explicar l’estudi en el qual participen els seus fills i filles.

Text adaptat de la peça de EduCAC (enllaç)

Crèdit imatge: Vu Hoang. Flickr.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top