El projecte d’innovació en educació científica STARS GAME implementa a quatre instituts de L’Hospitalet la primera versió del seu joc d’escapada

Notícia STARS GAME implementació 1 WEB IDIBELL_Imatge

Incentivar el pensament crític entre estudiants de secundària i promoure, a través del joc, el seu interès pel coneixement de la biomedicina i el mètode científic: aquests són els principals objectius del projecte STARS GAME, una iniciativa que l’IDIBELL du a terme, juntament amb tres institucions d’àmbit europeu, gràcies a la concessió d’un ajut Erasmus+ 2020, atorgat per la Comissió Europea.

STARS GAME és un projecte de 3 anys de durada que gira al voltant de la co-creació d’un escape room digital, en la qual hi participen tant el col·lectiu d’estudiants (d’entre 10 i 13 anys), mitjançant tallers a l’aula, com el seu professorat i professionals de la recerca i la comunicació científica de quatre països. Les institucions que formen part d’aquesta aliança estratègica per promoure la innovació en l’educació científica són la Fondazione AIRC d’Itàlia, líders del projecte, Poslovno Svetovanje d’Eslovènia, HMGU d’Alemanya, i l’IDIBELL.

Al nostre país, al llarg de l’any 2021 s’han realitzat dos tallers amb professorat de quatre instituts de L’Hospitalet de Llobregat: l’Institut Bellvitge, l’Institut Bisbe Berenguer, el Centre d’Estudis Joan XXIII dels Jesuïtes i l’Institut Mercè Rodoreda. El primer, celebrat el mes de gener, serví per presentar el projecte. El segon, durant el mes de desembre, per preparar la primera implementació del prototip del joc. Amb l’alumnat dels quatre centres es realitzaren, durant el mes de febrer, els tallers d’introducció al mètode científic, d’avaluació d’estereotips i de coneixements, que permeteren recollir dades útils per al disseny de l’escape room. I amb un grup d’investigadors, durant els mesos d’abril i maig es dugué a terme un taller basat en el mètode Design Thinking (pensament creatiu), que finalitzà amb la presentació de prototips de jocs digitals basats en reptes de biomedicina. Finalment, durant el mes de desembre es va realitzar, amb una molt bona resposta per part dels estudiants, la implementació de la primera versió de l’escape room, en la qual hi participaren un total de 150 alumnes dels quatre instituts.

Per posar en evidència la multidisciplinarietat inherent a la recerca biomèdica, l’escape room STARS GAME inclou quatre itineraris, que permeten a l’alumnat posar-se a la pell de científics de quatre àmbits complementaris, i treballar de forma coordinada per fer front a una malaltia infecciosa desconeguda. Així, en grups de tres alumnes, els jugadors poden resoldre els reptes de l’activitat formant part de l’equip d’anatomopatologia, del de microbiologia, del d’immunologia o bé del de biologia molecular. Un cop finalitzades les activitats de l’escape room, que té una durada aproximada d’uns 60 minuts, els diversos grups posen en comú les experiències dels quatre itineraris. Per cloure l’experiència, cada grup realitza un pòster científic, basat en les proves que han hagut de superar, el repte plantejat i els resultats obtinguts. L’objectiu final del projecte és incentivar el raonament basat en evidències, les capacitats de resolució de problemes i el pensament crític dels i les estudiants.

Les aportacions rebudes durant els tallers es recolliran, en acabar tot el projecte, en dues guies: una guia per professorat, desenvolupada per ensenyar la ciència amb metodologies basades en la investigació i el joc, i una altra guia per a professionals de la recerca, per incrementar les capacitats de comunicació científica. A més, per tal de compartir les conclusions del projecte amb una major audiència i alhora assegurar-ne l’impacte i la difusió, cada institut de recerca organitzarà un esdeveniment divulgatiu, obert a d’altres professionals de l’educació, la investigació i la comunicació científica.

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que dona suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa. Amb un pressupost total de 14.700 milions d’euros, contribueix a l’estratègia Europa 2020 pel creixement, l’ocupació, la igualtat i la inclusió social.

 

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació reflexa només la visió de l’autor i la Comissió no pot considerar-se responsable de l’ús de la informació continguda.

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top