El CAC, l’IDIBELL i l’Hospital de Bellvitge ofereixen a les escoles un curs per prevenir les addiccions als vídeojocs i als jocs d’aposta

  • En 15 anys, s’ha multiplicat per cinc (ha passat del 2% al 9,5%) els joves entre 16 i 21 anys atesos a la Unitat de Joc Patològic i altres Addiccions de l’Hospital de Bellvitge.
  • La nova unitat didàctica del programa eduCAC Què t’hi jugues? va adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO
  • Es reflexiona sobre el temps que es dedica a jugar, els estereotips i els valors que poden transmetre els videojocs i es proposa ser crítics davant dels tipsters (experts en apostes a internet) i les loot boxes (caixes botí)
  • Es durà a terme un estudi pilot a dos instituts per tal d’identificar els hàbits de joc social, problemàtic i patològic, així com l’ús dels videojocs en els adolescents
NP42 - S Jimenez_EduCAC - Imatge_RdP

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), a través del programa eduCAC, el grup de recerca en Psiquiatria i Salut Mental de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) han elaborat uns materials didàctics per promoure un ús saludable i un consum crític dels videojocs, així com per  prevenir i identificar conductes problemàtiques amb el joc i les apostes en línia.

Es tracta de la unitat didàctica Què t’hi jugues?, adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. L’activitat, dissenyada per ser efectuada a classe, està programada a partir de les competències de l’àmbit Cultura i Valors Ètics (i Tutoria) del currículum de secundària.

Les activitats didàctiques prenen com a punt de partida recursos externs (articles, reportatges, etc.) i l’experiència de l’alumnat per aconseguir que, a partir de la seva realitat, reflexioni i prengui consciència del funcionament social i psicològic dels videojocs i els jocs d’atzar en línia, amb la finalitat de fer un consum responsable i crític de l’entreteniment.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha explicat que l’augment detectat pels experts en els darrers anys de joves que desenvolupen joc patològic o addiccions al videojocs és altament preocupant i que cal prendre mesures per evitar-ho. “Els informes del CAC revelen que els joves estan fortament exposats a la publicitat dels jocs i les apostes en línia, i per tant, a més d’una necessària i estricta regulació, cal educar i fomentar l’esperit crític davant de missatges que mostren aquest joc com un mode de vida”, ha dit.

Susana Jiménez Murcia, investigadora principal de l’IDIBELL i Coordinadors de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha dit que “si l’any 2005 només un 2% del pacients que sol·licitaven tractament a la Unitat tenien entre 16 i 21 anys, durant el 2021 aquesta taxa ha augmentat fins el 9,5%”. De tots aquests adolescents i joves, un 26,4% ho fa per problemes amb l’ús dels videojocs i un 63,6% consulten per addicció als jocs d’atzar. I, més concretament, un 52,4% ho fan per jocs de tipus estratègic com les apostes esportives.

L’edat mitjana, quan arriben a consulta, és de 19 anys i l’evolució del seu trastorn és molt ràpida, poc més d’1 any i mig i, gairebé, un 40% d’ells ja acumulen deutes”, diu Jiménez, que afegeix, en relació amb l’efecte que ha tingut la pandèmia: “Comparant dades d’abans i després del confinament s’ha pogut identificar una disminució de l’edat i més nivell d’estudis, en el moment de la consulta, així com un increment dels casos per addicció als videojocs”.

 

El risc de desenvolupar addicions i joc patològic

Estudis recents indiquen que el 82,2% dels estudiants de 14-18 anys juguen a videojocs (96,0% nois i 69,0% noies). Quant més joves són, més freqüent és l’ús dels videojocs. En concret, els i les alumnes de 14 anys tenen una prevalença del 85,5% d’ús de videojocs, percentatge que va baixant conforme es fan grans, fins el 78,1% dels alumnes de 18 anys.

La prevalença de trastorns a causa dels videojocs està estimada entre el 1,96% i el 3,05% de la població, en funció de la metodologia utilitzada, segons un estudi que recull les dades de 53 estudis realitzats el 2009 en 17 països i que analitzen un total de 226.247 persones.

Pel que fa als jocs d’atzar o d’aposta, el 10,3% dels joves de 14 a 18 anys han jugat diners en el darrer any, malgrat ser una pràctica prohibida per als menors d’edat. La prevalença per sexes és del 17,4% per als nois i del 3,6% per a les noies. Al contrari que en els videojocs, en el cas dels jocs i les apostes en línia, la prevalença creix amb l’edat. Així, el 8,0% dels joves (nois i noies) de 14 anys aposten diners en línia, i el percentatge creix paulatinament amb l’edat, fins arribar al 14,6% en el cas dels joves de 18 anys.

Segons un estudi realitzat entre adolescents de 7 països europeus (entre ells l’Estat espanyol) un 3,6% dels participants presenta risc o pateix una addicció als jocs d’atzar o d’aposta.

 

Els materials didàctics

El curs Què t’hi jugues?, que es pot descarregar del web del programa eduCAC, està integrat per 15 activitats didàctiques dividides en tres parts: videojocs, jocs d’atzar i apostes en línia, i una part final per avaluar les matèries apreses, així com per fer un projecte d’aula, en el qual poden organitzar un campionat d’e-sports a l’escola o enregistrar un podcast.

En la part dedicada als videojocs, es reflexiona sobre quins hàbits tenen, se’ls convida a que facin un seguiment de quantes hores juguen a la setmana i si això interfereix o condiciona altres formes d’oci, s’aborda el tema de la seguretat de la plataformes de videojocs i se’ls introdueix en el codi PEGI (senyalització).

Així mateix, es reflexiona sobre els valors que transmeten els videojocs i sobre els estereotips de gènere. També s’analitzen les loot boxes, caixes botí virtuals en els videojocs que el jugador pot obtenir de dues maneres: comprant o jugant, és a dir, invertint diners (pay to win) o temps. Aquestes caixes utilitzen patrons de reforç aleatoris que poden generar un procés addictiu que comparteix similituds amb els jocs d’atzar. En aquest sentit, la unitat ofereix recursos com ara testimonis de persones que han desenvolupat algun tipus d’addicció als videojocs.

Pel que fa a les sessions dedicades als jocs d’atzar i a les apostes en línia es reflexiona sobre el negoci que hi ha darrera aquests jocs i s’analitzen els valor que transmeten els tipsters (experts en apostes a internet) i si fan publicitat encoberta. També es repassen les polítiques d’accés a les webs d’apostes i la normativa per jugar, i es debat a partir del testimoni de persones que han patit addiccions i han hagut de rebre tractament.

 

Prova pilot el primer trimestre de 2022

Amb l’objectiu d’estudiar els hàbits de joc social, problemàtic i patològic, així com l’ús de videojocs en adolescents, i testar els materials, conjuntament amb les persones expertes de l’IDIBELL i l’Hospital de Bellvitge, es durà a terme, de gener a març de 2022, una prova pilot a l’alumnat de 3r i 4t de l’ESO de l’escola Virolai i l’IES Bellvitge.

Durant el pilotatge, els investigadors estudiaran els hàbits de joc social, problemàtic i patològic i l’ús de videojocs en els adolescents, amb l’objectiu d’avaluar la funcionalitat i l’eficàcia de la unitat didàctica.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top