La Unitat d’Innovació de l’IDIBELL rep la certificació UNE 166002:2014

  • El segell corrobora la conformitat del seu sistema de gestió de la innovació segons la norma UNE 166002:2014 i certifica que l’IDIBELL és capaç de generar i gestionar projectes d’innovació, sistematitzar les activitats R+D+I i aconseguir que es realitzin de manera eficaç i eficient.
LA NORMA UNE 166002_Imatge

La norma UNE 166002:2014 proporciona un marc de referència per sistematitzar les activitats de R+D+I i aconseguir que es gestionin de manera eficaç i eficient. Per tant, la norma facilita directrius i requisits per la implantació i el manteniment d’un Sistema de Gestió de R+D+I. És aplicable a tot tipus d’organitzacions, públiques o privades, independentment del sector o mida i, actualment, s’ha convertit en un referent per fomentar, gestionar i millorar les activitats de R+D+I.

En el cas de l’IDIBELL, el certificat confirma que l’Institut disposa d’un sistema de gestió de la R+D+I per a la investigació, el desenvolupament i innovació en fàrmacs, biomarcadors, dispositius mèdics i programari d’àmbit clínic dins dels camps de l’oncologia, neurociència, medicina translacional i regenerativa.

 

Procés de certificació

La certificació s’obté quan un agent verificador autoritzat, en el nostre cas AENOR, emet un document que corrobora el compliment de la norma, per la qual realitza les comprovacions oportunes a través d’un procés d’auditoria en la qual verifica l’adequada implantació i funcionament del sistema. La certificació, en aquest sentit, seria la fita final del projecte d’implantació aquesta norma i només s’aconsegueix si es compleixen satisfactòriament tots els requisits.

Aquest certificat corrobora que “la Organització és capaç de generar i gestionar projectes d’innovació, per sistematitzar les activitats R+D+i i aconseguir que es realitzin de manera eficaç i eficient”.

Segons l’informe d’auditoria d’AENOR, l’auditoria es va dur a terme sense detectar cap no conformitat.  Es van destacar les fortaleses de la Unitat d’Innovació de l’IDIBEL, com ara els procediments d’avaluació dels projectes i de gestió des de la entrada en cartera fins a la transferència al mercat, així com el foment per l’atracció de socis i inversors als projectes.

La consecució del certificat suposa el reconeixement de la feina desenvolupada per part de personal de les Unitats d’Innovació i de Qualitat per adaptar els seus processos als requeriments de la normativa.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top