Defineixen les característiques clíniques de les complicacions cerebrals causades per immunoteràpies oncològiques que en determinen l’evolució

  • El grup de recerca de Neuro-Oncologia de l’IDIBELL, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’ICO descriu les manifestacions clíniques característiques  de la inflamació del cervell causada per la teràpia oncològica amb inhibidors dels punts del control immunitari, coneguda com ‘immunoteràpia’.
  • L’estudi descriu dues síndromes, que combinen manifestacions clíniques i perfils del líquid cefalorraquidi diferencials, que determinen un diferent pronòstic en els pacients.
NO25 - Bruna_JAMA - Imatge

El sistema immunitari té punts de control endògens que inhibeixen la resposta immunitària per evitar que aquesta sigui excessiva i ens acabi danyant. Actualment, múltiples immunoteràpies contra el càncer es dirigeixen contra aquests punts de control. La finalitat és bloquejar aquesta retroalimentació negativa per permetre i afavorir que el sistema immunitari propi del pacient ataqui les cèl·lules tumorals.

L’aparició d’aquests inhibidors dels punts de control immunològic ha obligat els oncòlegs a bregar amb nous efectes adversos. Tot i presentar-ne menys que les teràpies més clàssiques, s’ha reportat un ampli ventall de repercussions neurològiques en el 2-6% dels pacients, amenaçant la vida en alguns casos. Entre aquestes destaca la inflamació del cervell, o encefalitis, les característiques clíniques de la qual són heterogènies i no estan sistematitzades, a més, els factors de risc,  pronòstic i eficàcia del tractament segueixen essent desconeguts fins ara.

El grup de recerca de Neuro-Oncologia, liderat pel Dr. Jordi Bruna, cap de grup de l’IDIBELL i coordinador de la Unitat Funcional de Neuro-Oncologia HUB-ICO, juntament amb el CREST (Clinical Research in Solid Tumors) ha caracteritzat aquesta complicació amb l’anàlisis dels seus propis casos i una revisió sistematitzada dels publicats en la literatura mèdica. L’estudi conclou que aquesta inflamació del cervell es pot manifestar de dues maneres cadascuna amb un pronòstic concret.

Un primer grup de pacients presenta després del tractament una inflamació difusa del cervell i les meninges que es tradueix en mal de cap, febre i impediments en el llenguatge, aquests pacients solen tenir un pronòstic favorable. No obstant, hi ha persones que desenvolupen síndromes més agressives focalitzades en regions concretes del cervell. En aquests casos la presència o no d’autoanticossos, que reconeguin proteïnes pròpies cerebrals, és determinant per establir el pronòstic.

La presència d’autoanticossos contra estructures cerebrals, com efecte colateral de la resposta immunitària del pacient contra el càncer, ja sigui induïda pels nous tractaments d’immunoteràpia o, presents de forma subclínica abans d’iniciar-lo i potenciats en el moment d’administrar-lo, s’associen  amb un pronòstic molt desfavorable en aquesta complicació.

En resum, l’estudi publicat a la revista JAMA Neurology indica que el pronòstic de l’encefalitis causada pel tractament amb inhibidors dels punts de control immunològic ve determinat per dues manifestacions clíniques, combinat amb la presència d’autoanticossos en el líquid cefalorraquidi. Aquestes troballes poden ajudar a fer un diagnòstic precoç i millorar el maneig dels pacients que presenten efectes secundaris de la immunoteràpia oncològica.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top