Nova diana terapèutica potencial contra el sarcoma d’Ewing

dsc_1984

Investigadors del grup de recerca en sarcomes Oncobell de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), liderat pel Dr. Òscar Martínez-Tirado, han identificat una potencial nova diana terapèutica per al sarcoma d’Ewing, el segon càncer d’os més freqüent en nens i adolescents, caracteritzat per la seva agressivitat i tendència a metastatitzar. La recerca, publicada a International Journal of Cancer, ha estat finançada pràcticament en la seva totalitat per la Fundació Alba Pérez, una entitat sense ànim de lucre dedicada en exclusiva a aquesta malaltia. 

 

Des de fa anys, la principal línia de recerca del grup en sarcoma d’Ewing se centrava la proteïna caveolina 1 (CAV1), que s’havia pogut relacionar amb l’aparició de resistència al tractament i metàstasi, entre d’altres. No obstant, la localització d’aquesta proteïna en la cèl·lula dificulta el seu ús com a diana terapèutica. “És per això que cercàvem un cofactor de CAV1 amb un paper igual de rellevant però més accessible”, explica el Dr. Martínez-Tirado, “i el receptor de membrana EphA2, ja descrit en anteriors treballs, compleix aquestes condicions”.

 

En el seu darrer treball, els investigadors no només demostren la connexió entre el receptor EphA2 i la caveolina 1, sinó que també estableixen una correlació entre la fosforil·lació d’EphA2 i l’agressivitat dels tumors en sarcoma d’Ewing. “En estudis in vitroin vivo, vam observar que aquest receptor de membrana és una peça fonamental de cara a la migració de les cèl·lules tumorals”.

 

Pel que fa als estudis in vivo, l’equip de recerca va fer servir dos models. El model artificial de metàstasi, més experimental, permet valorar la capacitat de les cèl·lules per adherir-se a l’epitel·li pulmonar en condicions adverses. D’altra banda, el nou model ortotòpic desenvolupat pel mateix grup fa uns mesos, permet induir una metàstasi espontània, de forma molt més similar a la clínica.

 

“Al laboratori, hem demostrat que la falta de receptor EphA2 disminueix molt  signiticativament la incidència i el número de metàstasis”, comenta el Dr. Martínez-Tirado, “i gràcies a la col·laboració amb l’Hospital Virgen del Rocío, també hem constatat que el 90% dels pacients de sarcoma d’Ewing expressen aquest receptor (mimetitzant la caveolina 1), fet fonamental de cara a catalogar-lo com a diana terapèutica. Paral·lelament, el treball amb mostres de pacients també ens ha permès correlacionar l’activitat independent del lligand del receptor EphA2, associada a la seva fosforil·lació, amb una pitjor supervivència”.

 

Gràcies al suport econòmic continuat de la Fundació Alba Pérez, els investigadors de l’IDIBELL podran seguir treballant en el desenvolupament de tractaments capaços de bloquejar l’activitat d’aquest receptor. “Mitjançant tècniques de nanoenginyeria de fàrmacs, esperem desenvolupar una molècula amb doble efecte, capaç tant de bloquejar EphA2 en les cèl·lules tumorals com d’administrar altres teràpies de forma dirigida”, conclou l’investigador de l’IDIBELL.

Scroll to Top