L’IDIBELL obté l’acreditació TECNIO com a facilitador de tecnologia públic

rgb-tecnio_0

L’àrea de Desenvolupament de negoci i innovació de l’IDIBELL, dirigida per Raquel Egea, ha obtingut l’acreditació TECNIO com a “Facilitador de tecnologia públic”.  TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement, i també per alinear les estratègies regionals d’innovació aprovades per la Unió Europea.

El segell TECNIO acredita quatre tipus d’agents: desenvolupadors de tecnologia públics (com les universitats i els centres de recerca); desenvolupadors de tecnologia privats (com les enginyeries o empreses de base tecnològica); desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre (com els centres tecnològics); i facilitadors de tecnologia públics (com les oficines de transferència tecnológica, categoría on s’enmarca l’àrea de desenvolupament de negoci i innovació de l’IDIBELL).

 
El fet que ACCIÓ acrediti entitats catalanes amb el segell TECNIO permet que les pimes i empreses catalanes puguin saber on dirigir-se si necessiten tecnologia per crear o millorar nous productes o processos, ja sigui a través de l’adquisició o explotació de patents, la contractació de projectes d’R+D o el contacte amb spin-offs.. Els agents TECNIO, a banda de gaudir del segell acreditatiu, obtenen la visibilitat i el reconeixement d’ACCIÓ, serveis de difusió i comercialització de tecnologia, assessorament en cooperació internacional, informació preferent sobre activitats d’ACCIÓ, priorització en línies d’ajut i programes específics, activitats de networking i capacitació en transferència tecnològica.

 
La missió de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació d’IDIBELL és aixecar el finançament necessari, tant públic com privat, per a dur a terme els projectes d’investigació del centre, així com valoritzar els projectes d’innovació que sorgeixen tant dels resultats d’investigació com del coneixement capitalitzat al llarg de la investigació (BBDD, models animals, plataformes, etc.). La investigació d’IDIBELL es recull en un únic portafoli de projectes, fet que facilita la seva presentació a la indústria, empreses d’inversió, centres tecnològics, i potencials col·laboradors público-privats. L’estratègia de portafoli únic incrementa el valor de la recerca dels centres, i també la capacitat negociadora amb l’empresa, ampliant les possibilitats de nous models de negoci amb la indústria.

Scroll to Top