Descriuen la cooperació in vivo dels transportadors basolaterals LAT2 / CD98hc i TAT 1 a la reabsorció renal d’aminoàcids neutres

captura_0

Investigadors liderats per la Dra. Virginia Nunes (IDIBELL, UB, CIBERER U730) i el Dr. Manuel Palacín (IRBB, UB, CIBERER U731) han demostrat, per primera vegada, la cooperació in vivo de dos transportadors basolaterals d’aminoàcids neutres i la seva implicació en la reabsorció renal d’aquests aminoàcids. El treball, publicat pel Journal of the American Society of Nephrology (JASN), ha comptat amb la participació de la U703 del CIBERER, liderada per Rafael Artuch, i de la CIBERDEM CB / 08/0017 del Dr Antonio Zorzano, així com la col·laboració del grup del Dr François Verrey de la Universitat de Zurich.

 

La reabsorció renal d’aminoàcids és essencial per al manteniment de l’homeòstasi de tot l’organisme; disfuncions d’aquest procés condueixen a malalties com la cistinúria o el trastorn de Hartnup. Si bé aquestes i altres aminoacidúries conegudes són causades per defectes en les proteïnes localitzades en la membrana apical, en humans només una aminoacidúria, específicament d’aminoàcids catiònics, està associada a la disfunció d’un transportador basolateral. Per tal de comprendre millor els mecanismes basolaterals d’aquest procés, els grups dels Drs. Nunes, Palacín i Verrey van generar un model de ratolí doble knockout per als gens Slc7a8 i Slc16a10, que codifiquen per a la unitat catalítica de l’intercanviador d’aminoàcids neutres LAT2 / CD98hc i el uniportador d’aminoàcids aromàtics TAT1, respectivament.

 

L’anàlisi de la funció renal en el model de ratolí va mostrar que l’ablació de tots dos transportadors resultava en un defecte de la reabsorció tubular, conduint a la pèrdua en orina no només d’aminoàcids aromàtics i d’altres neutres, substrats específics d’ambdós transportadors, sinó també d’aminoàcids bàsics i prolina. Addicionalment, mitjançant una exhaustiva anàlisi de l’expressió gènica de més de 15 transportadors i les seves possibles variants, es va identificar el transportador basolateral y+LAT1/CD98hc com a possible compensador per la manca de LAT2 i TAT1.

 

 Els resultats obtinguts en la caracterització d’aquest model doble knockout per LAT2 i TAT1 suposen una clara demostració de la sinergia funcional d’ambdós transportadors in vivo, on el flux basolateral dels substrats de LAT2 depèn del reciclatge d’aminoàcids aromàtics a través d’TAT1. Així mateix, és la primera vegada que es demostra la participació de LAT2 en el procés de reabsorció renal d’aminoàcids. Juntament amb l’evidència de l’existència de mecanismes de compensació per part d’un altre(s) transportador(es), aquestes troballes explicarien per què no s’ha identificat en humans aminoacidúries neutres degudes al defecte de transportadors basolaterals.

Scroll to Top