40.000 € per avançar en el desenvolupament de teràpies contra els MPNST

imagen1

El grup de la Dra Conxi Lázaro, investigadora principal del grup de recerca en Càncer hereditari del programa Oncobell (IDIBELL) i cap de la Unitat de diagnòstic molecular del programa de Càncer Hereditari (ICO), ha rebut una de les Ajudes a la Investigació de Neurofibromatosi de la Fundació Proyecto Neurofibromatosis en la seva Convocatòria 2018. L’ajuda, de 40.000€ a repartir en dues anualitats, es destinarà al desenvolupament del projecte “Recerca de teràpies combinades per al tractament de tumors malignes de la beina nerviosa (MPNST)”.

 

 “Les teràpies dirigides individuals no han demostrat eficàcia en el tractament de MPNST, probablement per l’heterogeneïtat del tumor del pacient, la manca de la interacció entre les cèl•lules tumorals i estromals i el desenvolupament de resistència a aquests tractaments”, explica la Dra. Lázaro . Per tot això, la combinació de compostos ha sorgit com una estratègia per desenvolupar tractaments més efectius que abordin aquests tres problemes.

 

L’equip de la Dra. Lázaro ja ha realitzat un cribratge de fàrmacs d’alt rendiment en dues línies cel•lulars de MPNST, identificant medicaments potents i eficaços “que volem provar en diferents parells per trobar les millors sinergies”, afegeix la Dra. Juana Fernández, investigadora postdoctoral associada al projecte. Amb el finançament rebut, els investigadors es proposen validar aquestes combinacions emprant una plataforma terapèutica per a la medicina de precisió in vitro / in vivo ja desenvolupada que consta de tres components: línies cel•lulars MPNST, models de ratolí MPNST ortoxenograft (PDX) generats en col•laboració amb el Dr. Alberto Villanueva i un repositori de dades genòmiques de tots els models in vitro i in vivo.

 

 Amb tota aquesta informació, es busca establir models de predicció de resposta a fàrmacs, tant com a agents individuals com en combinació, comparar i avaluar de tractament en línies cel•lulars i models in vivo provinents d’un mateix pacient, i estudiar l’efecte de la senyalització estromal en els tractaments i l’efectivitat de les combinacions terapèutiques sobre metàstasi. “En resum, ens proposem una avaluació exhaustiva de diverses teràpies combinades en la nostra plataforma terapèutica de MPNST per fer avançar el desenvolupament de teràpies contra aquestes patologies”, conclou la Dra. Lázaro.
 

Scroll to Top