L’IDIBELL prepara l’estratègia en recursos humans d’investigació 2014-2017

epi_5_0

La Comissió Europea ha adoptat la “Carta Europea de l’Investigador” i el “Codi de Conducta per la Contractació d’Investigadors” com a elements clau per afavorir la mobilitat dels investigadors i homogeneïtzar les seves condicions laborals a nivell europeu. El passat 1 d’Agost l’IDIBELL es va adherir als principis establerts per aquests dos documents. Alguns dels punts destacats contemplats per la Carta i el Codi són:

Un grup de treball format per representants dels diferents col·lectius laborals que conformen l’IDIBELL han iniciat la tasca de preparar l’estratègia en recursos humans d’investigació 2014-2017 (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R).

L’estratègia en recursos humans d’investigació te com a finalitat avaluar les polítiques i actuacions en recursos humans de la institució i dissenyar un pla d’acció que permeti millorar l’alineació d’aquestes amb els quaranta principis exposats a

la Carta i el Codi.

Durant les properes setmanes es duran a terme enquestes al personal d’IDIBELL, així com reunions sectorials, amb l’objectiu de recollir les dades necessàries per realitzar l’anàlisi intern de la institució. La participació del personal de la institució és clau per aconseguir que el resultat del diagnòstic reflecteixi les inquietuds i necessitats del conjunt d’IDIBELL.

Enllaços:

Carta Europea de l’Investigador i Codi de Conducta per la Contractació d’Investigadors

Adhesió IDIBELL als principis de la Carta i el Codi

Estratègia en Recursos Humans d’Investigació

Scroll to Top