Un excés de la proteïna que causa la Síndrome de Rett danya les neurones

rett_0

La proteïna MECP2 controla l’activitat de centenars de gens en les neurones. Quan succeeixen mutacions que causen la pèrdua d’activitat apareix la síndrome de Rett, una malaltia del neurodesenvolupament que és la segona causa més freqüent de retard mental en les dones, després de la síndrome de Down.

Una activitat incrementada de MECP2 també podria alterar les neurones ja què homes amb còpies extres d’aquest gen també presenten retard mental. Per conèixer quins mecanismes estan actuant en aquest segon cas, el laboratori de Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Investigador ICREA i professor de Genètica de la Universitat de Barcelona, ​​ha sobreexpressat la proteïna MECP2 en neurones i ha comprovat que causa un dany neuronal important. Les troballes s’han publicat a l’edició electrònica de la revista Neurobiology of Disease.

“MECP2 actua com un gran interruptor de la llum per apagar o encendre els gens de les neurones. Les nenes amb Síndrome de Rett tenen un defecte en l’apagada dels gens, mentre que els homes amb retard mental tenen les llums obertes tot el dia”, explica Manel Esteller.

“El que hem vist en relació a aquesta alteració, és que tenir un excés de MECP2 provoca que les cèl·lules a partir de les quals es desenvolupen les neurones, anomenades neuroblasts, deixen de dividir-se i més moren més, de manera que el seu nombre total redueix. A més quan produeixen una neurona, aquesta es col·loca en llocs del sistema nerviós on no hauria. La suma d’aquestes alteracions explicaria les alteracions neurològiques presents quan un individu experimenta una sobredosi de MECP2”.

“Encara que els resultats proporcionen un notable coneixement sobre els mecanismes implicats en la clínica de la Síndrome de Rett i del Retard Mental Associat a còpies extra de MECP2 , encara estem lluny de trobar una teràpia efectiva per a aquestes malalties , però tot gran viatge comença amb un primer pas” conclou l’investigador. Petazzi P, Akizu N, Garcia A, Estarás C, Martinez de Paz A, Rodríguez-Paredes M, Martínez-Balbás M, Huertas D, Esteller M. An Increase in MeCP2 Dosage Impairs Neural Tube Formation. Neurobiology of Disease, DOI: 10.1016/j.nbd.2014.03.009, 2014.

Scroll to Top