Descoberta una alteració epigenètica que accelera la metàstasi del càncer de mama

metstasi_mama

L’aparició de metàstasi és responsable del 90% de morts en pacients amb càncer, per aquest motiu entendre els mecanismes responsables d’aquest procés és un dels objectius principals de la investigació en càncer. El procés de metàstasi consisteix en una sèrie de passos encadenats en què el tumor primari envaeix teixits veïns i acaba disseminant-se per tot l’organisme .

Un article publicat avui a la revista Molecular Cell amb la col·laboració del grup de Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Investigador ICREA i professor de Genètica de la Universitat de Barcelona, descriu una de les claus per entendre la metàstasi en càncer de mama.

La investigació demostra que en un 15% de tumors de mama hi ha un nombre excessiu de còpies del gen EMSY en el material genètic de les pacients que indueix la pèrdua de factors protectors de metàstasi. El treball dirigit des de la Universitat de Cambridge és un exemple de recerca translacional i multidisciplinària, i en el qual han col·laborat , a més del grup de Manel Esteller, el laboratori d’Alberto Villanueva de l’Institut Català d’Oncologia- IDIBELL.

Segons l’estudi, aquells tumors de mama amb còpies extres del gen EMSY en el seu genoma són capaços de reclutar múltiples molècules per apagar l’activitat de gens anti-mestàstasi com l’anomenat microRNA-31. Els investigadors també van comprovar que si aconseguien disminuir la funció de EMSY, els factors protectors de metàstasi es tornaven a activar i no es produïa la disseminació del tumor.

“Aquest últim troballa podria despertar l’interès en la recerca de fàrmacs capaços de bloquejar a la proteïna EMSY” comenta Esteller. “A més en aquest cas” afegeix l’investigador “seria més fàcil identificar les pacients que podrien ser sensibles al fàrmac ja què en principi serien aquelles que presentessin una sobredosi d’aquest oncogen EMSY en l’anàlisi genètica. Un procés similar al que ja es realitza per a la detecció del marcador HER2 en càncer de mama que permet el seu tractament amb un fàrmac específic”.

Referència de l’article

Viré E, Curtis C, Davalos V, Git A, Vidal A, Barbieri I, Avalle L, Bruna A, Villanueva A, Down T, Poli V, Aparicio S, Esteller M, Caldas C, Kouzarides T. Poor outcome of EMSY amplified breast cancers linked to downregulation of miR-31. Molecular Cell, 10.1016/j.molcel.2014.01.029, 2014.

Scroll to Top