L’ICO aplica a la cigarreta electrònica la mateixa normativa que la del tabac

logo-ICO

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha aprovat una normativa sobre l’ús de cigarretes electròniques als seus centres. a partir d’ara, no es permet l’ús ni la venda, promoció i publicitat de cigarretes electròniques  (i dispositius similars) en les dependències de l’ICO, tant en els llocs tancats (edificis) com en el recinte a l’aire lliure.

ICO sense Fum
D’acord amb la recomanació de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, l’Institut Català d’Oncologia reconeix que manca evidència sobre els beneficis de les cigarretes electròniques per reduir el consum o per deixar de fumar, així com sobre la seva seguretat. Per això, el Comitè sense Fum ha proposat al Comitè de Direcció aplicar a les cigarretes electròniques (i dispositius similars) la mateixa normativa sobre el tabac en els centres ICO.

Scroll to Top