Els adults amb trastorns alimentaris tenen pitjor pronòstic si pateixen hiperactivitat

Fernando Fernandez Aranda_B.JPG

Un estudi realitzat amb 191 pacients revela que els símptomes d’hiperactivitat del trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) van associats a una major impulsivitat i severitat i probablement a un pitjor pronòstic en pacients amb trastorns alimentaris.

El TDAH està poc estudiat en adults i, tot i que diversos treballs han trobat associacions entre aquest trastorn i conductes alimentàries anòmales, fins ara no s’havien descrit associacions entre TDAH i trastorns alimentaris en adults.

Els resultats de l’estudi realitzat per investigadors del grup de Psiquiatria i Salut Mental de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) a la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron s’han publicat en l’edició electrònica de la revista BMC Psychiatry.

Impulsivitat i trastorns alimentaris

Els símptomes relacionats amb la hiperactivitat del TDAH com la impulsivitat estan molt presents en les pacients amb trastorns alimentaris que han participat en l’estudi, però no en totes, segons ha explicat Fernando Fernández-Aranda, cap de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL. Aquests trastorns “els trobem sobretot en les pacients amb trets de personalitat més impulsius: les pacients amb bulímia, trastorns per afartament i també en pacients amb trastorns alimentaris sense especificar. En canvi, les pacients anorèxiques més restrictives i amb més control no tenen associats aquests símptomes”.

Aquesta investigació ha permès desenvolupar un model que podria ser útil en la clínica per detectar de forma precoç factors de risc que podrien portar a un trastorn alimentari.

Els símptomes de TDAH s’associen positivament a trets de personalitat més impulsiva i a l’edat. És a dir com més impulsivitat i més edat, major risc de desenvolupar un trastorn alimentari. També s’associen a una major severitat del trastorn.

Per una altra banda, aquests símptomes de TDAH d’impulsivitat estan associats a una baixa autodirecció, un tret del caràcter que implica ser capaços de planificar i assolir objectius a mig i llarg termini. “De manera que les pacients amb símptomes de TDAH també tenen pitjor pronòstic perquè els és més difícil ser capaces de continuar un tractament”, ha explicat Fernández-Aranda.

Sistema de recompensa

Segons Fernández-Aranda, aquest model serà útil no només en la clínica sinó també per a la recerca dels circuits cerebrals que regulen el sistema de recompensa i que són similars en diversos trastorns de conducta com els trastorns alimentaris, el joc patològic o altres addicions conductuals.

 

Referència de l’article Fernández-Aranda F., Agüera Z., Castro R., Jiménez-Murcia S., Ramos-Quiroga J.A., Bosch R., Fagundo A.B., Granero R., Penelo E., Claes L., Sánchez I., Riesco N., Casas M. and Menchon J.M. AHDH symtomatology in eating disorders: a secondary psycopathological measure of severity? BMC Psyquiatry 2013, 13:166. Doi: 10.1186/1471-244X-13-166.

 

Més informació

Bulímia. Trastorn de la conducta alimentària que afecta sobretot dones d’entre 18 i 30 anys preocupades per la seva imatge. Acostumen a començar una dieta per baixar de pes però perden el control al poc temps i inicien episodis d’afartament (menjar de forma compulsiva) diverses vegades al dia. Un cop han patit aquesta pèrdua de control, busquen la manera de compensar-ho: el 80% vomita i altres realitzen exercici de manera desmesurada o restringeixen el menjar durant un temps. El procés es va repetint fins arribar a set o vuit episodis d’afartament-vòmit al dia.

Trastorn per afartament. El 90-95% dels pacients que pateixen aquest trastorn alimentari són obesos que utilitzen el menjar com a vàlvula d’escapament. Davant de problemes emocionals, perden el control i mengen de manera compulsiva. No gaudeixen del menjar com altres obesos.

Anorèxia. Trastorn de la conducta alimentària que apareix especialment en dones d’entre 14 i 30 anys caracteritzat per una preocupació excessiva per la imatge i una distorsió de la pròpia imatge personal. Les afectades segueixen una dieta estricta per aprimar-se fins arribar a perdre el 15% del seu pes normal i tenen por a engreixar-se. El 40% són de tipus restrictiu i la resta combina afartaments i vòmits.

Scroll to Top