Models animals desenvolupats per investigadors de l’IDIBELL i l’ICO poden revolucionar l’estudi del càncer

Alberto-Villanueva2 (1)

Uns models animals desenvolupats per investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han servit per validar l’eficàcia d’un nou fàrmac contra el càncer d’ovari resistent al cisplatí. Es tracta d’un treball multidisciplinari, realitzat en col·laboració amb l’empresa biofarmacèutica Pharmamar, publicat a la revista Clinical Cancer Research.

El teixit tumoral humà és implantat en el mateix òrgan del ratolí atímic del qual procedia. Aquest tipus d’implant, anomenat ortotòpic, permet reproduir les característiques histològiques, genètiques i epigenètiques dels tumors humans, així com reproduir els patrons de disseminació del tumor, cosa que no s’aconsegueix amb altres mètodes d’implantació. A més, aquests models tumorals seran claus per al desenvolupament de l’anomenada medicina personalitzada contra diferents tipus de càncer. A part de tumors d’ovari dels investigadors tenen experiència en la implantació ortotòpica d’altres tumors com els de còlon, pàncrees, mama, endometri o testicle, així com de metàstasi de fetge i neurofibromatosi. Actualment, estan desenvolupant models de pulmó i cap i coll.

La tècnica ha permès comprovar l’eficàcia de lurbinectedin (PM01183), un medicament aprovat recentment per l’Agència d’Aliments i Fàrmacs dels Estats Units (FDA), com “medicament orfe” contra el càncer d’ovari. Aquesta malaltia suposa la cinquena causa de mort entre les dones. L’índex de supervivència és molt baix perquè sovint es diagnostica en una fase avançada i apareixen resistències a la quimioteràpia amb cisplatí. Per això es fa necessari trobar tractaments alternatius.

El lurbinectedin és un fàrmac d’origen marí desenvolupat per l’empresa farmacèutica Pharmamar, del grup Zeltia, que s’ha demostrat efectiu contra tumors d’ovari resistents al cisplatí en diversos estudis. Un dels més concloents a nivell preclínic és el que s’ha publicat en Clinical Cancer Research. El treball suposa la confirmació que els implants ortotòpics en ratolins de laboratori són útils no només per aprofundir en el coneixement dels tumors, sinó també per col·laborar amb la indústria farmacèutica en el procés de desenvolupament de nous fàrmacs per tractar el càncer. Recentment el lurbinectedin ha demostrat la seva eficàcia en un estudi en fase II en el tractament del càncer d’ovari resistent.

El coordinador del treball i investigador de l’ICO a l’IDIBELL, Alberto Villanueva, destaca la importància dels models desenvolupats en el seu laboratori que “permeten obtenir tumors crescuts dins de ratolins que mimetitzen les propietats immunohistoquímiques, genètiques i epigenètiques dels tumors humans, així com la resposta a la quimioteràpia amb cisplatí, base del tractament del càncer d’ovari”.

Referència de l’article
Lurbinectedin (PM01183), a New DNA Minor Groove Binder, Inhibits Growth of Orthotopic Primary Graft of Cisplatin-Resistant Epithelial Ovarian Cancer. Vidal A, Munoz C, Guillen MJ, Moreto J, Sara P, Martinez-Iniesta M, Figueras A, Padulles L, Garcia-Rodriguez FJ, Berdiel-Acer M, Pujana MA, Salazar R, Gil-Martin M, Marti L, Ponce J, Mollevi DG, Capella G, Condom E, Vinals F, Huertas D, Cuevas C, Esteller M, Aviles P, Villanueva A. Clin Cancer Res. 2012 Aug 15. [Epub ahead of print]

Scroll to Top