Lisardo Boscá: ”Els macròfags tenen un paper important en l’activació del procés d’aterosclerosi”

Lisardo Boscá (1)

El Dr. Boscá és professor d’investigació del CSIC, adscrit a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Alberto Sols. Compta amb més de 160 articles originals d’investigació en revistes internacionals en el camp de la Bioquímica, Biologia Molecular i Immunologia. S’ha centrat en l’estudi de la fisiopatologia dels processos inflamatoris, en processos tan diversos com la regeneració del fetge, xoc sèptic i cardiomiòcits. És membre de diverses societats científiques internacionals. Va ser el director científic de l’IDIBELL durant un any i mig i, actualment, és membre del Consell Consultiu Científic (SAB) de l’IDIBELL.

La inflamació pot ser provocada per patògens, com trastorns inicials, com l’esclerosi múltiple, l’Alzheimer o el càncer, entre altres, i com post-trastorns inflamatoris. Algunes inflamacions poden ser causades per bacteris i altres patògens, cèl·lules tumorals, etc. Les cèl·lules relacionades amb la inflamació són els monòcits, els macròfags i neutròfils, limfòcits T i B, etc, i algunes molècules també estan relacionades amb la inflamació, com la CK pro-inflamatòria, entre d’altres.

Els macròfags constitueixen diferents poblacions. La medul·la òssia pot esdevenir sang perifèrica i, a continuació, desenvolupar-se i formar part de teixit inflamat o normal. En aquest procés hi ha moltes vies. L’estimulació dels macròfags a partir dels monòcits es pot activar per una resposta innata o per una activació clàssica (M1) o per una activació alternativa (IL4/IL-13) o per resolució/desactivació IL10/TGFB (M2).

Boscà, va dir que l’objectiu és “veure el perfil d’activació dels macròfags”. Existeixen diferents estímuls: M1 i M2. La principal font d’ATP en M1 M0 és la glucòlisi i aquest ATP “glicolítica” és rellevant per mantenir la viabilitat de M0. Les M0 estan essencialment en cèl·lules glicolítiques. La superposició entre M1 i M2 és mínima.

L’aterosclerosi

Els macròfags tenen un paper important en l’activació del procés d’aterosclerosi. Podem veure l’ús de l’activitat metabòlica M0 en l’estudi de les malalties cardiovasculars (MCV). Els macròfags tenen un paper en les malalties cardiovasculars i en el factor estimulant de colònies de granulòcits i macròfags (GM-CSF).

El flux glucolític es correlaciona amb l’activació dels macròfags humans, independentment de l’estímul i les condicions. M1 és un dels activadors clau.

Scroll to Top