Peter Ten Dijke: “Els receptors de TGF-beta poden ser dianes terapèutiques en tractaments per evitar la metàstasi”

Clipboard (1)

L’estudi dels mecanismes moleculars que regulen

les vies de senyalització del Factor de Creixement Transformant (TGF-beta) és el camp d’actuació de Peter Ten Djike i el grup de recerca que dirigeix a la Universitat de Leiden, a Holanda. Ten Djike ha explicat els seus últims avenços en una conferència dins el cicle de seminaris IDIBELL el 2 de març.

El TGF-beta està implicat en la regulació de diversos processos cel·lulars. Pel que fa els tumors, s’ha demostrat que té una funció dual contradictòria. D’una banda, en estats inicials indueix la mort cel·lular programada, de manera que té una funció supressora del creixement del tumor, però en estats més avançats afavoreix la migració i la invasió cel·lular i, per tant, la metàstasi.

“Estem interessats en aquest segon rol de TGF-beta” ha explicat Ten Djike “ja què la majoria de pacients no moren com a conseqüència d’un tumor primari sinó de la seva expansió i metàstasi a altres parts del cos”. El seu grup estudia en particular els receptors que participen en la via de senyalització de TGF-beta que indueix la proliferació “són enzims i molècules que poden ser dianes terapèutiques en tractaments que inhibeixen l’acció final del TGF-beta de promoure la metàstasi”.

Ten Dijke treballa amb diferents molècules que poden arribar a ser dianes potencials. Ha parlat del TRAF4 en càncer de pit “es tracta d’un regulador negatiu de la via de senyalització del TGF-beta. Si inhibim aquest enzim, estem inhibint la migració, la invasió i per tant la metàstasi induïdes per TGF-beta en cèl·lules tumorals de càncer de pit”.

Una altra aproximació que ja està en fase d’assaig clínic amb la participació d’una companyia farmacèutica és la inhibició de l’angiogenèsi (gènesi de vasos sanguinis necessaris per la nutrició i l’expansió de les cèl·lules tumorals) induïda per TGF-beta. “Es tracta d’inhibir el seu receptor ALK 1 i aconseguir un efecte antiangiogènic que faci que les cèl·lules tumorals no puguin créixer ni migrar”.

Scroll to Top