Francesc Posas: “La recerca bàsica permet dissenyar aplicacions clíniques molt més precises”

Clipboard (15)

“Entendre com les cèl·lules responen a situació d’estrés, com se n’adonen que existeix una situació perillosa i els mecanismes que posen em marxa per respondre”. Aquest és un dels objectius del laboratori que dirigeix Francesc Posas a la Universitat Pompeu Fabra. Més concretament, estudien les funcions de les kinases en aquests mecanismes de resposta a l’estrés. Ho ha explicat en el cicle de seminaris IDIBELL el 27 de gener.

El grup de Posas treballa amb kinases en cèl·lules de llevat i de mamífers. El llevat és un model fàcilment modificable, que permet treballar molt ràpidament i identificar mecanismes que després traslladen a cèl·lules de mamífers. “Entendre com funcionen les kinases per respondre a situacions d’estrés , ens permetrà entendre situacions de malaltia. Les kinases regulen la progressió del cicle cel·lular, i la desregulació d’aquest cicle és el que pot crear problemes greus en l’organisme”.

“En tot cas” ha advertit Posas “hem vist que les kinases en cèl·lules de mamífers, com la p38, a més de regular la resposta a l’estrés compleixen altres funcions en processos inflamatoris i altres. Això és important a l’hora de buscar aplicacions clíniques”. Segons Posas, entendre com funcionen aquestes molècules i les seves vies de senyalització ens permetrà “disseccionar els processos de la malaltia i dissenyar aplicacions clíniques molt més precises, que inhibir directament la kinasa, afectant a les seves altres funcions”.

Scroll to Top