Bioinformàtica, biologia de sistemes i genòmica funcional, protagonistes a l’IDIBELL

Entre els dies 14 i 19 d’octubre l’IDIBELL ha acollit la 6ª Annual DREAM on Reverse Engineering Challenges, la 7ª Annual RECOMB Satellite on Systems Biology i la 8ª Annual RECOMB on Regulatory Genomics, que per primera vegada se celebraven fora dels Estats Units.

Enguany, a més, s’ha afegit una quarta conferència: la IDIBELL Conference on Cancer Informatics (RICCI) que es va celebrar el 15 d’octubre. L’objectiu d’aquesta jornada va ser la discussió del present i el futur de les direccions que ha de prendre la recerca de la bioinformàtica en la biologia de sistemes per entendre millor la carcinogènesi, i les seves possibles aplicacions en prevenció, prognosis i tractament del càncer.

L’objectiu global d’aquestes jornades ha estat posar en comú a científics computacionals i experimentals de les àrees de la regulació genòmica i la biologia de sistemes, per tal de presentar els darrers avenços de la recerca, establir noves col·laboracions… que condueixin a un millor enteniment dels sistemes de regulació dels gens, posant especial èmfasi en el càncer.

Aquestes jornades han estat coordinades per Miquel Àngel Pujana, investigador de l’IDIBELL (organitzador de la RICCI), Andrea Califano, investigador de la Universitat de Columbia, NY (organitzador de la RECOMB on systems biology), Manolis Kellis, investigador del Broad Institute of MIT and Harvard (Organitzador de la RECOMB on regulatory genomics) i Gustavo Stolovitzky, investigador de l’IBM Research (organitzador del DREAM)

Scroll to Top