L’IDIBELL compta amb una nova plataforma que facilita l’ús de la tecnologia d’ultraseqüenciació

L’IDIBELL ha incorporat una nova plataforma científica que augmenta les aplicacions del Biomark, un equip adquirit fa un any que realitza PCR en temps real, expressió gènica, genotipació i anàlisi digital d’un nombre molt elevat de mostres. La nova plataforma, anomenada Access Array System, permet realitzar totes les PCR d’amplificació necessàries per a la seqüenciació de les mostres a la nova tecnologia Next Generation Sequencing System amb una gran reducció dels temps i dels costos.
Access Array System combina 48 mostres amb 48 sets d’encebadors (primers), cosa que permet obtenir més de dues mil tres-centes combinacions.

L’aparell permet l’amplificació en paral·lel de 48 mostres, amplificant-ne les regions d’interès. Un cop acabats els cicles d’amplificació, les mostres poden ser recuperades i estan llestes per ser ultraseqüenciades.

En combinació amb encebadors dissenyats per

Amplicon tagging, la tecnologia permet que les 48 mostres puguin ser amplificades en multiplex i preparar 48 llibreries en molt poc temps. Aquests productes de PCR generats amb la tecnologia Access Array System poden ser utilitzats en ultraseqüenciació a les plataformes de Next-Generation Sequencing System incloent-hi el 454 GSFLX i Illumina GA.

Scroll to Top