Neix l’Associació de Neurogenètica Espanyola (Neurogenes)

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

A Espanya hi ha uns dos milions de persones afectades per malalties neurogenètiques. El reduït nombre de pacients i la complexitat d’aquestes patologies fan necessari un abordatge multidisciplinari entre professionals del sistema nerviós de base genètica, neuròlegs, neuropediatres, etc. Amb l’objectiu d’integrar aquests professionals en una mateixa entitat ha nascut l’Associació Neurogenètica Espanyola. Aquesta integració té l’objectiu de beneficiar directamentels pacients i les seves famílies, així com donar un nou impuls a la recerca.

La presentació de Neurogenes va tenir lloc el 30 de març al Instituto de Salud Carlos III. Al darrere del naixement de Neurogenes es troben el cap de servei de neurologia de l’Hospital Ramón y Cajal, Justo García de Yébenes,

i el director del Centre de Diagnòstic Molecular i investigador del grup de recerca de Malalties neurometabòliques i neurogenètica de l’IDIBELL, Víctor Volpini, president i vicepresident de la nova associació, respectivament. Tots dos han destacat la vocació translacional de la nova societat.

Scroll to Top