Fisiologia i patologia de la relació funcional glia-neurona

Resum

El clorur és l'anió més abundant en organismes. Els canals de clor de membrana plasmàtics de la família CLC i LRRC8 són importants per a diverses funcions fisiològiques, com ara la regulació de l'excitabilitat a les cèl·lules nervioses i el múscul, tant per a la regulació del volum cel·lular com per al transport transepitelial. Els rols fisiològics de diversos canals de clor són il·lustrats en malalties hereditàries humanes causades per mutacions en els gens o subunitats auxiliars que regulen les seves funcions. L’objectiu del grup és, doncs,  intentar comprendre la regulació del canal de clor per proporcionar solucions terapèutiques als pacients afectats. Utilitzem un enfocament multidisciplinari aplicant mètodes d'imatge, electrofisiologia i bioquímica en models de ratolins i peix zebra.

73

Publicacions

rat_hippocampus_stained_with_antibody_to_neun_green_myelin_basic_protein_red_and_dna_blue
Estevez Povedano, Raul

Estevez Povedano, Raul

Investigadors principals

Estevez Povedano, Raul

Estevez Povedano, Raul

Tania-LópezHernández

López Hernández, Tania

Equip

Caps de grup
  • Estevez Povedano, Raul
Investigadors/es principals
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Scroll to Top