El condicionament gàstric previ pot millorar la cirurgia del càncer d’esòfag

Un estudi del grup de recerca Patologia del tub digestiu de l’IDIBELL i la Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha demostrat que el condicionament de l’estómac previ a la cirurgia de ressecció de l’esòfag tipus Ivor Lewis pot millorar els resultats d’aquesta intervenció. Aquesta cirurgia és un procediment complex indicat principalment per al tractament de càncers d’esòfag.

Foto CGD Articulo International Press

El condicionament gàstric previ consisteix a cloure tres artèries que irriguen l’estómac mitjançant cateterisme uns quinze dies abans de la cirurgia. Es tracta d’una tècnica que es realitza a l’Hospital de Bellvitge des de fa més de vint anys.

L’actual estudi ha inclòs 38 pacients operats al nostre centre entre el 2015 i el 2018, dels quals 20 havien rebut un condicionament gàstric previ i la resta no. Els seus resultats indiquen que els pacients als quals s’ha realitzat de forma satisfactòria el condicionament presenten menys complicacions de vascularització de la plàstia (5,9% respecte a un 38,9%), menys complicacions greus postquirúrgiques (29,4% respecte al 66,7%) i menor estada hospitalària.

Encara que les diferències entre els dos grups són importants, els investigadors destaquen que calen més estudis amb un major nombre de pacients per poder extreure conclusions definitives.

En aquests moments, l’Hospital Universitari de Bellvitge és el centre amb més experiència en l’ús d’aquesta tècnica en tot l’estat espanyol.

L’estudi, titulat A pilot randomized controlled trial on the utility of gàstric conditioning in the prevention of esophagogastric anastomotic leak after Ivor Lewis esophagectomy, s’ha publicat a la revista International Journal of Surgery, una de les més importants del món en el seu àmbit. Els seus autors han estat les Dres./Drs. Kristel Mils, Mònica Miró, Leandre Farran, Sebastià Videla, Esther Alba, Fernando Estremiana, Carla Bettonica i Humberto Aranda. Així mateix, l’article forma part dels treballs de recerca de la tesi doctoral de la Dra. Mils.

Scroll to Top