Nova tècnica diagnòstica per a la detecció de VPH en càncers d’orofaringe

  • El nou assaig permet la detecció i genotipatge del virus del papil·loma humà (VPH) amb la mateixa sensibilitat d’altres  PCRs d’ús habitual però seguint un procediment molt més senzill.
  • Determinar si el càncer d’orofaringe  està relacionat amb la infecció de VPH és de vital importància per a escollir el tractament i determinar-ne l’evolució.
  • Aquest estudi l’ha dut a terme el grup de recerca d’Infeccions i Càncer de l’IDIBELL i de l’ICO en col·laboració amb l’empresa diagnòstica Atila Biosystems.
NO116 - PCR teixit_VPH - imatge

Al món es diagnostiquen cada any al voltant de 42.000 nous casos de càncers d’orofaringe causats per la infecció del virus del papil·loma humà (VPH).

Determinar si es tracta o no d’un càncer relacionat amb el VPH és vital per definir la millor estratègia terapèutica, ja que d’això en dependrà la resposta al tractament i l’evolució diferencial de la malaltia.

Les guies clíniques recomanen realitzar una doble prova per definir si un tumor és causat pel virus o no. Es recomana la detecció de p16, una proteïna indicadora de tumorogenesi causada pel virus, juntament amb la detecció directa de l’ADN del virus i el seu genotipatge.

El grup de recerca d’Infeccions i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), en col·laboració amb la companyia diagnòstica Atila Biosystems, ha avaluat la capacitat d’un nou mètode de detecció del VPH, l’assaig AmpFire HPV. Aquest nou assaig permet la detecció de fins a 15 genotips de VPH de manera molt més senzilla i ràpida que les tècniques moleculars utilitzades fins al moment.

En l’estudi publicat a The Journal of Molecular Diagnostics els i les investigadores han analitzat fins a 160 mostres de tumors d’orofaringe.  L’assaig de Linear Array, un dels assajos de PCR més utilitzats en la pràctica clínica per a la detecció de VPH, s’ha comparat amb el nou assaig AmpFire HPV. Els resultats obtinguts han determinat que les dues tècniques tenen la mateixa sensibilitat de detecció i són capaces de distingir les mateixes variants del VPH.

Amb aquests resultats, el Dr. Miguel Ángel Pavón, líder del projecte, conclou: “Aquesta nova tècnica, amb la mateixa sensibilitat i especificitat que les tècniques utilitzades fins ara, ens permetrà diagnosticar els tumors d’orofaringe causats pel VPH d’una manera més senzilla i fàcil d’implementar a la pràctica clínica“.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top