L’IDIBELL rep una ajuda de la Generalitat per impulsar la Medicina Personalitzada al campus

  • La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’IDIBELL un projecte cofinançat de 2 milions d’euros que permetrà refermar la Medicina Personalitzada en el campus de Bellvitge.
  • Els diners es destinaran a la creació i millora d’infraestructures que permetin la gestió i emmagatzematge de mostres de pacients i les dades derivades, assegurant la seva integritat i traçabilitat.
NP14 - Singulars_Gene - Imatge2

La proximitat de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) amb dos centres assistencials de referència com l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), és fonamental perquè la recerca i la clínica estiguin ben interconnectades. Aquesta transferència bidireccional és necessària per posar al pacient al centre de la recerca, i així assegurar que l’activitat investigadora tingui un impacte directe a la qualitat de vida de les persones.

Aquest ecosistema ha permès durant més de 15 anys que l’IDIBELL acumuli coneixement sobre moltes malalties. Això, ha evidenciat que no hi ha una sola manera d’abordar-les, sinó que cada pacient és diferent, desenvolupa la malaltia d’una manera i cal personalitzar-ne el maneig. Precisament aquest és l’objectiu de la Medicina Personalitzada, oferir un tractament individualitzat en funció de les necessitats de cada pacient.

No obstant això, per poder implementar aproximacions mèdiques personalitzades a la pràctica clínica és necessari conèixer les característiques de cada persona i de la seva patologia de manera precisa i detallada. En aquest sentit, el pilar d’aquesta nova disciplina és l’obtenció de multitud de dades moleculars del pacient que, combinades amb les dades clíniques, i a través d’un profund anàlisi bioinformàtic, permeten identificar les peculiaritats de cada pacient i ajustar-ne, així, el diagnòstic, pronòstic i tractament més adient.

La Generalitat de Catalunya acaba de concedir a l’IDIBELL un projecte de 2 milions d’euros que li permetrà impulsar la Medicina Personalitzada en el campus i que té com a objectiu fer que els pacients de l’Institut Català d’Oncologia  (ICO) i de l’Hospital de Bellvitge (HUB) es beneficiïn de les noves i millorades infraestructures, alhora que ajuden a crear nou coneixement.

Aquesta aproximació de la medicina es basa principalment en la seqüenciació del material genètic del pacient (ADN), tot i que en els últims anys s’hi ha afegit nova informació, com l’anàlisi de les modificacions d’aquest material genètic, de l’expressió diferencial de  gens  en cada moment, o dels seus perfils moleculars. El Dr. Gabriel Capellá, Director de l’IDIBELL, apunta que “la recerca transversal de l’IDIBELL, que s’integra en les quatre àrees de recerca, càncer, neurociències, medicina regenerativa i translacional, ha permès que cada vegada siguin més els grups de recerca dels diferents camps científics els que generin aquestes dades i n’emmagatzemin les mostres“. El Dr. Fernando Fernández-Aranda indica que “el projecte concedit permetrà aglutinar totes aquestes accions que, de manera espontània, han anat sorgint, ja que permetrà millorar les infraestructures i l’organització dels espais lligats a l’obtenció, processament i emmagatzematge de mostres biològiques, i de les dades sensibles que se’n poden obtenir“. I segueix: “Un aspecte important de la Medicina Personalitzada és que s’ha de garantir la seguretat, integritat i traçabilitat d’aquestes mostres i dades, per tal de garantir la privacitat dels pacients”.

 

La renovació de l’IDIBELL per refermar la Medicina Personalitzada

Els diners del projecte aniran dirigits a realitzar tres grans accions a les instal·lacions de l’IDIBELL. Per una banda, s’habilitaran nous espais de preservació de mostres on poder emmagatzemar un elevat volum de materials biològics procedents de pacients en les millors condicions i sota una vigilància estricte de tots els paràmetres ambientals.

Per altra banda, cada cop més grups de l’IDIBELL obtenen dades moleculars de diferent índole. Per aquest motiu, en paral·lel a la millora del Biobanc, també s’habilitaran nous espais pel processament de les mostres i l’obtenció de dades.

Finalment, el projecte contempla l’equipament de la nova unitat de Bioinformàtica de l’IDIBELL amb la capacitat de gestionar totes les dades derivades de l’anàlisi d’aquestes mostres. “Un aspecte clau en aquesta proposta consisteix a harmonitzar i integrar els processos de gestió i emmagatzematge de mostres amb els de les seves dades associades. Entenem que la coordinació d’aquests dos processos essencials és indispensable pel complet aprofitament d’aquests valuosos actius“, conclou el Dr. Capellá.

 

Amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (expedient IU16-016544). Amb el suport institucional de CERCA Programme/Generalitat de Catalunya.

 

        

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top