La Unitat d’Investigació Clínica en Assaigs Clínics renova la seva participació a la Plataforma de Suport a la Recerca Clínica de l’ISCIII

grup 2021_210304_12

L’ajut concedit en la darrera convocatòria competitiva de Plataformes de Suport a la Recerca Clínica de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) gairebé triplica el concedit a la convocatòria de l’any 2017, essent una de les cinc unitats més ben dotades de les 34 que conformen la nova Plataforma de l’ISCIII a tot el territori de l’estat espanyol.

La Unitat d’Investigació Clínica en Assaigs Clínics (UICEC), liderada per la Dra Pilar Hereu, és una Plataforma de l’IDIBELL amb dependència funcional del servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i integrada en el Departament de Recerca Clínica de l’IDIBELL. Dóna servei als investigadors en l’exercici de les seves funcions i responsabilitats com a promotors d’estudis de recerca clínica i en compliment de la legislació vigent i les normes de bona pràctica clínica.

L’activitat de la UICEC de l’IDIBELL ha tingut un creixement sostingut en el període 2017-2020, passant de 26 projectes actius al 2017 a els 45 estudis de recerca clínica el 2020, repartits en algunes de les  tasques que formen part de la seva cartera de serveis: la monitorització dels estudis de recerca clínica, la gestió de projectes, la tramitació i gestió administrativa, i la farmacovigilància dels assaigs clínics.

La distribució d’aquests 45 projectes ha sigut: 37 estudis al HUB, 3 a l’ICO, 2 a l’IDIBELL i 3 assaigs clínics d’investigadors externs. A més, durant l’any 2020 la UICEC també ha donat suport a la posada en marxa de 6 assaigs clínics que avaluen estratègies de tractament en la infecció pel Sars-Cov-2.

Com a Unitat de la Plataforma de Suport a la recerca Clínica del ISCIII, forma part de la xarxa europea European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) i actualment es presta serveis a 3 assaigs clínics independents multicèntrics internacionals amb finançament de la convocatòria H2020 i amb Suport d’ECRIN.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

ENLLAÇOS RELACIONATS

Unitat d’Investigació Clínica en Assaigs Clínics de l’IDIBELL (UICEC)

Comparteix a:

Scroll to Top