Nous llibres d’autors IDIBELL: càncer colorrectal hereditari i genètica de les cèl·lules mare

Hereditary Colorectal Cancer. Genetic Basis and Clinical Implications

Els Drs Laura Valle i Gabriel Capellá, investigadors del Programa de Càncer Hereditari de l’Institut Català d’Oncologia, IDIBELL (Oncobell), al costat del Dr. Stephen B. Gruber, del Norris Comprehensive Cancer Center (Universitat del Sud de Califòrnia), han publicat un llibre sobre càncer colorectal hereditari titulat “Hereditary Colorectal Cancer. Genetic Basis and Clinical Implications“.

El llibre proporciona informació sobre una àmplia varietat de qüestions que van des de la genètica fins a la descripció clínica dels síndromes, les proves i l’assessorament genètic, i el maneig clínic, inclosa la vigilància, les intervencions quirúrgiques i profilàctiques i la quimioprevenció. També es discuteixen temes candents actuals, com la identificació de nous gens causals i els desafiaments als que ens enfrontem, així com la rellevància dels modificadors del risc de càncer, tant genètics com ambientals. Aquest llibre de referència és ideal per a genetistes, assessors genètics, oncòlegs, investigadors, metges, cirurgians i infermeres, dedicats o interessats en el càncer hereditari. Els millors i més reconeguts experts en el camp de tot el món han contribuït a aquest projecte, garantint informació actualitzada, precisió i discussió de temes d’actualitat.

 

Hereditary Colorectal Cancer. Genetic Basis and Clinical Implications. Editors: Laura Valle, Stephen B. Gruber, Gabriel Capellá. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-74259-5. ISBN: 783319742595 (online); 9783319742588 (print).

 

Stem Cell Genetics for Biomedical Research: Past, Present, and Future

 

D’altra banda, el Dr. Raül Delgado-Morales, investigador i actual adjunt a la dirección científica de l’IDIBELL, acaba de publicar ” Stem Cell Genetics for Biomedical Research: Past, Present, and Future” com a editor. El llibre analitza l’estat actualde la tecnologia en cèl·lules i el seu rol fonamental per avançar en el camp de la modelització de malalties i el trasplantament cel·lular. Centrant-se en casos com la malaltia d’Alzheimer, el càncer i els trastorns cardíacs, el llibre resumeix les principals troballes en el camp de les cèl·lules mare humanes i exposa les limitacions actuals sobre la nostra comprensió de la biologia de cèl·lules mare. Els capítols se centren en la genètica, la genòmica, l’epigenètica i la fisiologia dels models de cèl·lules mare, juntament amb els avenços tecnològics en biologia molecular com CRISPR/Cas9 o l’edició epigenètica, que seran fonamentals en el modelatge i tractament de malalties humanes.

A partir de les limitacions dels models actuals de malaltia i davant la necessitat insatisfeta de trobar intervencions terapèutiques per a trastorns humans, la disponibilitat de tecnologia de cèl·lules mare ha obert noves portes a diversos àmbits. La capacitat d’auto-renovació il·limitada i el potencial de diferenciació més extens de les cèl·lules mare constitueix una font inesgotable de qualsevol subtipus cel·lular. Des que el professor Shinya Yamanaka va descriure, fa deu anys, que les cèl·lules somàtiques podrien reprogramar-se a cèl·lules mare induïbles (iPSC) només expressant quatre factors de transcripció, el camp ha explotat, especialment les seves aplicacions en recerca biomèdica. 
 

Stem Cell Genetics for Biomedical Research: Past, Present, and Future. Editor: Raul Delgado-Morales. Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-90695-9

Scroll to Top