Descriuen les causes de la resistència de les cèl•lules tumorals a la teràpia amb inhibidors de mTOR

20161221_Pujana_oncogene

Investigadors del grup de recerca en càncer de mama del programa ProCURE ICO-IDIBELL han descrit per primer cop per què els tumors s’adapten i resisteixen a la teràpia amb inhibidors de mTOR, un tractament emprat en estadis avançats d’aquest tipus de càncer. Els resultats d’aquest estudi internacional, publicats a la revista Oncogene,

permeten establir nous pasos cap a una selecció més personalitzada de teràpies en càncer.

La via de senyalització molecular de mTOR posseeix un paper central en el càncer. Tanmateix, la inhibició de mTOR en monoteràpia ha donat resultats molt limitats en

la lluita contra diversos tipus tumorals. “En aquest estudi, demostrem que les cèl·lules tumorals són capaces d’adaptar-se al tractament a través d’un canvi de fenotip que les fa més agressives i sosté el seu potencial metastàtic”, explica el Dr. Miquel Àngel Pujana,

darrer autor de l’estudi.

Així, la teràpia amb inhibidors indueix una reorganització de la expressió gènica que sustenta la via de senyalització mTOR i permet a les cèl·lules cancerígenes colonitzar altres teixits i òrgans. “Per tant, només a través de teràpies combinades que impedeixin la reorganització gènica serà viable que els inhibidors de mTOR mostrin benefici de forma global”, conclou l’investigador.

Scroll to Top