Identifiquen nous efectes supressors de la proteïna NOX4 en càncer de fetge

20161220_Fabregat_oncogene

Investigadors del grup de TGF-beta i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), en col·laboració amb el King’s College de Londres, han demostrat el paper de la NADPH oxidasa NOX4 com a inhibidor de la transició epiteli-ameboide, un procés que contribueix a la migració i invasió de les cèl·lules tumorals. L’estudi acaba de publicar-se a la revista Oncogene.

En estudis anteriors, els investigadors ja havien proposat NOX4 com un supressor tumoral en el fetge, ja que inhibeix la proliferació cel·lular. “En aquest treball, vam demostrar que NOX4 és també un important inhibidor de la invasió i metàstasi de les cèl·lules tumorals del fetge”, explica la Dra. Isabel Fabregat, líder del grup de recerca de l’IDIBELL.

Els estudis in vitro indiquen que el silenciament de NOX4 en cèl·lules hepàtiques tumorals indueix un moviment migratori que es coneix com ameboide. El moviment ameboide, relacionat amb la contractilitat de les cèl·lules, està regulat per la família de proteïnes Rho; una major expressió d’aquestes proteïnes dóna lloc a aquest tipus de moviment, associat amb metàstasis agressives.

En l’estudi en pacients, s’observa que un important nombre de casos tenen silenciat NOX4; a més, aquells pacients amb una baixa expressió de NOX4 i una alta expressió de proteïnes Rho presenten molt pitjor pronòstic. “Això atorga al nostre estudi in vitro una rellevància translacional, ja que proposa nous biomarcadors pronòstics per a aquest tipus de càncer”, comenta la investigadora de l’IDIBELL.

NOX4 està regulat a nivell transcripcional per la citocina TGF-beta, estudiada pel grup de recerca des de fa més de 15 anys. Se sap que TGF-beta actua com supressor tumoral en estadis primerencs, però passa a ser un inductor en estadis tardans. D’acord amb estudis previs del grup, quan el nivell d’expressió de NOX4 és alt, TGF-beta s’estaria comportant com supressor i la utilització de fàrmacs inhibidors de TGF-beta seria contraproduent. No obstant, el present estudi suggereix que quan el nivell d’expressió de NOX4 és baix i el de proteïnes Rho és alt, els pacients podrien ser candidats per a aquest tipus de fàrmacs. “Així doncs, la baixa expressió de NOX4 no només podria emprar-se com a marcador de mal pronòstic, sinó també com a marcador per a la utilització de fàrmacs inhibidors de TGF-beta”, conclou la Dra. Fabregat.

El treball, la principal autora del qual és Eva Crosas-Molist, ha estat codirigit entre Victoria Sanz Moreno, del King’s College, i Isabel Fabregat per part de l’IDIBELL. Aquestes troballes han redireccionat la línia de recerca del grup de l’IDIBELL, que ara se centrarà a estudiar en profunditat els mecanismes moleculars regulats per NOX4 en càncer de fetge.

Scroll to Top