Identifiquen un repressor transcripcional clau en la generació dels limfòcits B

20161017_parra_limfocits

Investigadors del Grup de Diferenciació Cel·lular dins del Programa d’Epigenètica i Biologia del càncer de

l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), liderats per la investigadora Maribel Parra, han identificat un repressor transcripcional, la histona desacetilasa HDAC7, implicat en la generació i la identitat dels limfòcits B, les cèl·lules encarregades de crear anticossos en el nostre sistema immunitari. Els resultats de l’estudi, publicat a The Journal of Experimental Medicine, demostren que HDAC7 es necessària per la formació dels limfòcits B.

Les cèl·lules mare de la sang passen per un sistema molt complex de diferenciació per formar les diferents cèl·lules sanguínies. Existeixen dues línies principals: la limfoide, que acaba donant lloc a les cèl·lules T, els limfòcits B i les cèl·lules NK, i la mieloide que formarà els eritròcits (glòbuls vermells) o els macròfags entre d’altres. Segons ha explicat Maribel Parra, per tal que es donin aquests passos s’han de produir una sèrie de canvis en el programa gènic de les cèl·lules. Existeixen factors de transcripció que activen gens de cada llinatge cel·lular però també existeixen repressors transcripcionals que impedeixen que s’expressin gens “inapropiats”, que són característics d’un altre llinatge. Fins ara, la identitat i mecanismes d’acció d’aquests repressors era molt poc coneguda. El grup de la Dra. Parra estudia precisament el paper d’una família de proteïnes que són repressores transcripcionals en el sistema hematopoiètic. Es tracta de les histones desacetilases (HDACs).

En aquest treball els investigadors demostren que el paper d’una d’aquestes proteïnes, l’HDAC7, en limfòcits B és reprimir gens ‘inapropiats’, característics d’altres tipus cel·lulars com els macròfags i el limfòcits T. Els investigadors han utilitzat un model de ratolí deficient en HDAC7 en progenitors de cèl·lules B (pro-B). Han observat que en absència de HDAC7, els ratolins presenten un bloqueig en la formació de limfòcits B. Els investigadors han trobat que HDAC7 s’uneix a gens característics d’altres tipus cel·lulars conduint a la seva repressió transcripcional.

Maribel Parra ha explicat que “a través d’aquets mecanisme de repressió transcripcional, la cèl·lula B s’assegura que no s’expressin gens d’altres tipus cel·lulars, mantenint la seva identitat limfoide”. També assenyala que “donada la seva importància en la biologia dels limfòcits B, la funció d’HDAC7 podria estar alterada en malalties hematològiques. De fet l’any passat vam publicar un article en el que veiem que l’expressió d’HDAC7 estava desregulada en tipus concrets de leucèmies i limfomes de cèl·lules B.”

Referència de l’article Alba Azagra, Lidia Román-González, Olga Collazo, Javier Rodríguez-Ubreva, Virginia de Yébenes, Bruna Barneda-Zahonero, Jairo Rodríguez, Manuel Castro de Moura, Joaquim Grego-Bessa, Irene Fernández-Duran, Abul B.M.M.K. Islam, Manel Esteller, Almudena Ramiro, Esteban Ballestar and Maribel Parra. In vivo conditional deletion of HDAC7 reveals its requirement to establish proper B lymphocyte identity and development. The Journal of Experimental Medicine (2016)

Scroll to Top