Una nova estratègia terapèutica per al tumor de pulmó més agressiu

El càncer de pulmó és un dels més prevalents, amb més de 20.000 nous casos diagnosticats cada any a Espanya. En el 30% hi intervé l’oncogèn KRAS, que fa que el tumor sigui més agressiu. Així mateix, és un tipus de càncer de pulmó que no compta amb teràpies dirigides més enllà de l’estàndard amb cisplatí.

Un estudi encapçalat pels investigadors Mariano Barbacid i David Santamaia, del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), i en el qual també hi ha participat un equip de l’ICO-IDIBELL format per Alberto Villanueva i Ernest Nadal, ha identificat una possible nova estratègia per fer front a aquests tumors.

L’estudi, que s’ha fet en models de ratolins, es publica a la revista Nature Medicine i mostra com la combinació dirigida dels fàrmacs desatinib -inhibidors de la proteïna DDR1- i demcizumab -un anticòs inhibidor de la via de Notch- redueix de forma específica i eficaç els tumors i millora substancialment el pronòstic i la supervivència. Completats els estudis preclínics, el següent pas és fer els assajos clínics que validin la combinació d’aquests fàrmacs per al tractament dels adenocarcinomes de pulmó.

Els autors del treball han utilitzat models preclínics de ratolí modificats genèticament. També s’han estudiat en orthoxenografts® de càncer de pulmó que són models ortotòpics generats per l’implementació de tumors humans en el pulmó del ratolí, generats per l’equip d’Alberto Villanueva a l’ICO-IDIBELL/Xenopat S.L. Aquests models, els més avançats que hi ha en càncer de pulmó, permeten estudiar l’eficàcia dels fàrmacs directament sobre mostres humanes.

Scroll to Top