Inici oficial de la xarxa de formació i innovació Marie Sklodowska-Curie sobre PI3K en la salut i la malaltia, coordinada per Mariona Graupera

La via de senyalització de la fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) és clau en multitud de processos biològics que controlen el metabolisme, la síntesi de proteïnes, el creixement, la supervivència i la migració cel·lular. Això porta inevitablement a la participació d’aquesta via en determinats processos inflamatoris com també en diferents malalties, com la diabetis i el càncer, on aquesta via s’altera en almenys el 80% dels càncers humans. És per això que les PI3Ks es postulen com a importants dianes per al descobriment de noves teràpies.

És necessària la implicació d’un ampli espectre de capacitats tecnològiques i científiques per poder desxifrar en detall com funcionen les diferents PI3Ks, i és per aquest motiu que diferents grups acadèmics, clínics i industrials europeus experts en l’estudi de les PI3K s’han unit per formar la xarxa de formació:

Phd: Desxifrant la biologia de PI3K en la salut i en la malaltia“. Aquest projecte està finançat pel programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota l’acord Marie Skłodowska-Curie núm. 675392. La xarxa de doctorat té com a objectiu final reunir les competències, eines i coneixements necessaris per formar una nova generació d’investigadors en la fase inicial de la seva carrera (ESR), i preparar-los per afrontar el lideratge de la investigació i el descobriment de fàrmacs en la indústria europea i en el món acadèmic. Un total de 15 ESR participaran en aquest programa multidisciplinari i intersectorial de recerca i formació que permetrà explorar, mitjançant la tecnologia més innovadora, tots els camps de la família de les PI3Ks i de les seves vies de senyalització, tant en situacions fisiològiques com patològiques.

Mariona Graupera, cap del grup de Vies de Senyalització en Angiogènesi de l’IDIBELL, és la coordinadora del projecte. El consorci està format per deu beneficiaris de sis països europeus diferents: IDIBELL, Espanya; University College London (UCL), Regne Unit; Forschungsverbund Berlin E.V (FVB-FMP), Alemanya; The Babraham Institute (BI), Regne Unit; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), França; Centre Européen de Recherche en Biologie et Médecine (CERBM-GIE), França; Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron (VHIO), Espanya; Università degli Studi di Torino (UNITO), Itàlia; Universität Basel (UNIBASEL), Suïssa, i ARIVIS AG, Alemanya.

El projecte va començar l’1 de novembre del 2015 i el 13 de gener del 2016 va tenir lloc la primera reunió de la xarxa Phd. Aquesta primera trobada, punt de partida oficial del projecte, es va fer a l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, i va servir per assegurar que tots els participants tinguessin una visió completa dels objectius i de l’estructura del projecte, i per establir unes bones relacions de treball entre els membres del projecte.

Scroll to Top