Xavier Bosch, Ombudsman de l’IDIBELL

El passat 14 d’octubre de 2015, el Dr. Francesc Xavier Bosch va ser presentat i acceptat pel Comitè Científic Intern de l’IDIBELL com a Ombudsman de la institució. El Dr. Bosch, doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat responsable del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), cap del Grup de Recerca d’Infeccions i Càncer de l’IDIBELL i recentment ha estat investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona. Com a experimentat i guardonat científic, és una persona independent, degudament qualificada i de gran integritat personal, requisits indispensables per desenvolupar la tasca d’Ombudsman. Actualment, el seu contacte ja és a disposició del campus de forma oberta.

El treball de l’Ombudsman és el d’actuar com a persona mediadora entre investigadors per conflictes científics, assegurar la integritat en la recerca de la institució i actuar com a assessor confidencial en dubtes relacionats amb la gestió de la ciència i de carrera professional. La seva posició garanteix principalment la independència respecte altres òrgans institucionals, la confidencialitat de les seves actuacions, l’experiència contrastada en el món científic i la seva gestió.

En cas de dubtes o de conflictes potencials, s’aconsella mantenir prèviament consultes informals amb l’Ombudsman. Aquest procediment es recomana especialment abans de procedir a qualsevol tipus de comunicació formal. En tot cas, l’Ombudsman i els seus col·laboradors estan obligats a respectar l’anonimat i la confidencialitat en el tractament de les dades personals i de qualsevol altra informació rebuda.

Per contactar amb l’Oficina de l’Ombudsman de l’IDIBELL els investigadors de la institució poden adreçar-se a: ombudsman@idibell.cat

Scroll to Top