Eva González Suárez obté una Consolidator Grant de l’European Research Council

La cap del grup de Transformació i Metàstasi del PEBC-IDIBELL, Eva González Suárez, ha rebut una ERC Consolidator Grant de l’European Research Council (ERC) per desenvolupar el seu projecte PLEIO-RANK dirigit a desenvolupar una teràpia única capaç de reduir la metàstasi i la mortalitat en tumors sòlids. La beca suposa un finançament de 2 milions d’Euros per als propers cinc anys.

Milers de pacients de càncer a tot el món estan prenent inhibidors de RANKL per al maneig de les metàstasis òssies, basat en el paper clau de RANKL i el seu receptor, RANK, en els osteoclasts. “Hem demostrat” explica la investigadora “que la sobreexpressió de RANK indueix stemness, interfereix en la diferenciació en cèl·lules epitelials mamàries no transformades i promou els primers passos de la tumorogènesi mamària actuant com un mediador paracrí de la progesterona”.

“El projecte PLEIO-RANK” afegeix “pretén explorar el potencial terapèutic de la inhibició de la senyalització de RANK en altres tumors sòlids, no només com una estratègia preventiva, sinó també durant la progressió del tumor, recurrència i metàstasi. Anem a disseccionar el paper d’aquesta via en les cèl·lules tumorals i en l’estroma circumdant”. La inhibició de RANK podria convertir-se en una teràpia única dirigida a reduir la metàstasi i la mortalitat en els tumors sòlids pels seus efectes antitumorals pleiotròpics en les cèl·lules canceroses i l’estroma.

Les Consolidator Grants tenen com a objectiu impulsar la carrera d’investigadors amb talent i visió innovadora que hagin demostrat el seu potencial investigador i la seva maduresa científica.

Enllaç a la informació difosa per l’ERC

Scroll to Top