Descobreixen un paper essencial per a una via de senyalització cel•lular que regula etapes primerenques de la regeneració i càncer hepàtics

Un grup d’investigadors liderats per les doctores Isabel Fabregat, de l’lnstitut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i Aránzazu Sánchez, de la Universitat Complutense de Madrid, han desenvolupat un model de ratolí modificat genèticament que permet, per primera vegada, estudiar de forma específica en els hepatòcits (les cèl·lules majoritàries del fetge) el paper de l’activitat catalítica del receptor d’una important via de senyalització cel·lular: la del factor de creixement epidèrmic (EGF). El treball, publicat a la prestigiosa revista Hepatology, aporta resultats i conclusions noves al voltant de la implicació d’aquesta via en patologies hepàtiques com la hepatocarcinogènesis (càncer de fetge), la fibrosi hepàtica o la inflamació, totes elles altament interessants d’estudiar per la seva rellevància a nivell clínic i pel pronòstic sovint greu que reben els pacients que les pateixen. El treball s’ha dut a terme en estreta col·laboració amb investigadors del CIEMAT i de dos centres del CSIC: el CNB i l’IIB-Alberto Sols, a Madrid, i també amb investigadors clínics de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a Barcelona

El ratolí transgènic sobre el qual es basen els experiments del treball recentment publicat expressa una forma truncada (sense un domini anomenat tirosina-quinasa) del receptor cel·lular del factor de creixement EGF (EGFR). Aquest model produeix una atenuació significativa (però no total) i permanent de la seva via de senyalització. A causa de que el control del transgèn l’exerceix el promotor del gen de l’albúmina, són només els hepatòcits d’aquests animals els que expressen la forma mutant del EGFR, un aspecte absolutament nou del model, que proporciona als investigadors una eina única per a l’estudi de la importància d’aquesta via de senyalització en processos fisiopatològics del fetge sense afectar la via en altres tipus cel·lulars de l’organisme.

Els resultats obtinguts demostren, d’una banda, que l’activació de la via de l’EGFR és crucial durant els primers estadis de la regeneració hepàtica, després de la resecció quirúrgica d’una part important de l’òrgan. En efecte, els ratolins amb la forma mutada d’aquest receptor mostren una regeneració del fetge retardada i lenta, una baixa activació de senyals proliferatives i un predomini dels mecanismes citostàtics. D’altra banda, el mateix model animal ha permès demostrar per primera vegada que la via de l’EGFR juga un paper molt rellevant en els estadis primaris d’aparició de prenòduls que donaran lloc a tumors hepàtics. És a dir, que l’atenuació de la via estudiada causa un important retard en l’aparició de tumors. Sorprenentment, el mecanisme responsable dels efectes observats no té relació amb la inhibició de la proliferació de les cèl·lules, ni tampoc amb un augment de la seva mort programada, sinó que es deu a alteracions en el procés inflamatori de l’òrgan. En efecte, l’atenuació de la via de l’EGFR disminueix l’entorn inflamatori que propicia l’aparició de prenòduls i el posterior desenvolupament dels tumors. És aquest últim resultat el que condueix a pensar que l’ús farmacològic d’inhibidors de la via de l’EGFR podria contribuir no només a atenuar la inflamació associada a patologies cròniques del fetge, sinó també a retardar l’aparició de tumors.

La consecució del present treball representa un clar exemple de com els avenços en biomedicina es nodreixen de l’esforç de coordinar la investigació bàsica i els aspectes més clínics de les patologies contra les quals s’enfronta la societat. El projecte es du a terme amb finançament del Govern català, espanyol i de la Comunitat Europea (acció ITN-Marie Curie).

Referència de l’article:

Dissecting the role of epidermal growth factor receptor catalytic activity during liver regeneration and hepatocarcinogenesis. López-Luque J, Caballero-Díaz D, Martinez-Palacián A, Roncero C, Moreno-Càceres J, García-Bravo M, Grueso E, Fernández A, Crosas-Molist E, García-Álvaro M, Addante A, Bertran E, Valverde AM, González-Rodríguez Á, Herrera B, Montoliu L, Serrano T, Segovia JC, Fernández M, Ramos E, Sánchez A, Fabregat I. Hepatology. 2016 Feb;63(2):604-19. doi: 10.1002/hep.28134. Epub 2015 Oct 10. PMID: 26313466

Scroll to Top