Estudiants de la UPC, en col•laboració amb l’IDIBELL i el HUB, presenten noves tecnologies per millorar el tractament de la paràlisi facial

Presentacio-projectes-UPC_15_02

“Software de tractament d’imatges com a teràpia neuromuscular facial en pacients amb paràlisi facial perifèrica” és el segon projecte nascut del conveni entre la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l’IDIBELL

per impulsar la recerca biomèdica i la transferència tecnològica.

D’una banda, l’acord permet als estudiants de la UPC conèixer de prop les necessitats del personal sanitari per desenvolupar solucions innovadores en l’entorn hospitalari i, de l’altra, facilita als investigadors l’accés a les tecnologies existents a la UPC, específicament als grups de recerca associats a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). La Unitat d’Innovació de l’IDIBELL participa en la gestió i seguiment d’aquesta col·laboració vehiculant les relacions entre els socis.

En aquesta segona edició els estudiants s’enfrontaven al repte de dissenyar i construir un prototip software capaç de fer simetria de la cara a temps real per tal de poder aplicar la Mirror Therapy en la rehabilitació de pacients amb paràlisi facial perifèrica, tècnica proposada per la fisioterapeuta del servei de rehabilitació del HUB Núria Montesinos per aquest tipus de pacients.

Es creu que la adaptació d’aquesta Técnica, en aquest tipus de pacients, pot ser beneficiós per una ràpida recuperació, però es necessita un sistema dinàmic, que integri la capacitat de aplicar la teràpia en temps real, objectivar els paràmetres per valorar la evolució de la paràlisis i a més a més que sigui fàcil, còmode e intel·ligible pel pacient.

Dos equips d’estudiants han dut a terme una proposta de solució dins de l’assignatura Projecte Avançat d’Enginyeria, que es fa al tercer curs dels graus de l’ETSETB de la UPC. Aquesta és una de les tres assignatures de projectes que fan els estudiants seguint la metodologia CDIO, amb la qual es pretén que tinguin experiències de disseny que solucionin problemes reals.

Scroll to Top