Demostren que l’activació de la via de RANK impedeix la lactogènesi durant l’embaràs

Investigadors del grup de Transformació i Metàstasi de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) liderats per Eva González Suárez han descobert una doble funció de la proteïna RANK en la diferenciació dels alvèols mamaris i la lactogènesi. Els resultats s’han publicat a la revista Stem Cells.

Fins ara es coneixia el paper positiu de RANK en l’alveogènesi (la diferenciació dels alvèols mamaris) durant el principi de la gestació. “El que hem observat”, explica la investigadora Eva González-Suárez, “és que en etapes posteriors de l’embaràs l’activació de la via de RANK juga un paper negatiu: inhibeix l’acció de la prolactina, impedint la fosforilació d’Stat5 i la lactogènesi, la secreció de llet”.

A través d’anàlisis d’expressió gènica, els investigadors han demostrat que l’activació de la via de RANK a mitja gestació impedeix la diferenciació de les cèl·lules alveolars en cèl·lules secretores de llet tant en models de ratolí modificats genèticament (amb alts nivells d’expressió de RANK) com en models de ratolí wild-type (sense cap modificació genètica). D’altra banda, si a mitja gestació inhibim farmacològicament la proteïna RANKL en ratolins wild type es produeix una lactogènesi precoç i exacerbada.

“Aquests resultats expliquen, a nivell molecular, el fet que tant l’absència com la sobreactivació de RANK interfereixin amb la lactància”, explica González-Suárez. I afegeix que “està clar que és necessària una estricta regulació de la via de senyalització de RANK perquè aquesta diferenciació de les cèl·lules mamàries es realitzi de forma correcta”.

Referència de l’article

A Cordero*, P Pellegrini*, A Sanz-Moreno , EM Trinidad, J Serra-Musach J, C Deshpande, WC Dougall, MA Pujana and E González Suarez. Rankl impairs lactogenic differentiation through inhibition of the prolactin/Stat5 pathway at midgestation. Stem Cells, in press. * contributed equally

Scroll to Top