L’evolució de pacients de VIH molt immunodeprimits depèn de la resposta immunològica i virològica al tractament, independentment de l’estat inicial

vhi_1

Un estudi realitzat amb prop de 2.300 pacients de VIH severament immunodeprimits i liderat per investigadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’IDIBELL conclou que fins i tot en els pitjor dels escenaris en què es comenci el tractament si es recupera la resposta immunplògica i baixa la càrrega viral o només una de els dues coses, el pacient es capaç de controlar la malaltia Les autoritats sanitàries recomanen des de fa un temps que els pacients infectats per VIH comencin el tractament just després del diagnòstic, independentment dels nivells d’immunosupressió (que es mesuren pel número de CD4 en sang, les cèl·lules responsables de la resposta immunològica i que són infectades pel virus) i de les còpies del virus que es detectin (càrrega viral).

“El problema és la realitat que ens trobem a la clínica” explica el Dr Daniel Podzamczer, cap de la Unitat de VIH i ETS del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigador del grup d’infeccions respiratòries i en l’hoste immunocompromès de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). “Els pacients arriben moltes vegades severament immunodeprimits i amb aquest estudi hem volgut observar l’evolució dels pacients que arriben tard al tractament, que en el nostre cas són aproximadament un 22% amb CD4 < 200 cèl·lules per mm3”. L’estudi, publicat al Journal of Antimicrobial Chemotherapy, s’ha realitzat amb pacients de la cohort PISCIS (amb la col·laboració d’altres hospitals i del CEEISCAT) que inclou més de 17.000 pacients infectats amb VIH de diversos hospitals de Catalunya i les Illes Balears. S’ha fet el seguiment durant cinc anys de 2.300 pacients que quan van començar el tractament presentaven nivells de CD4 molt baixos, menors de 200 cèl·lules per mm3. El que han observat és que el 78% dels pacients que no responen al tractament ni amb un augment dels CD4 ni amb una baixada de la càrrega viral, progressen a SIDA o moren. En canvi, si no recuperen la resposta immunològica però la càrrega viral és indetectable, la mortalitat i la progressió a SIDA baixen gairebé a la meitat, 35%. Si no s’assoleix una càrrega viral indetectable però els CD4 pugen per sobre de 200, la progressió de la malaltia baixa a 18%. És a dir, que la recuperació immunològica és més important però la resposta virològica també juga un paper clau. “Si, a més a més, el pacient que ha començat el tractament en aquestes condicions tan desfavorables aconsegueix recuperar els nivells immunològics per sobre de 200 cèl·lules per mm3 i una càrrega viral indetectable, la progressió de la malaltia a SIDA o mort als 5 anys de seguiment és de tant sols un 2%, afirma la Dra. Elena Ferrer, primera autora de l’estudi, metgessa de la Unitat de VIH i ETS, investigadora del grup d’infeccions respiratòries i en l’hoste immunocompromès de l’IDIBELL i metge del servei de malalties infeccioses del HUB. I, finalment, segons el Dr. Podzamczer “tot i que, fins i tot en els pitjor dels casos, es pot lluitar contra l’evolució de la malaltia, no hem d’oblidar que un 30% d’aquests pacients no van aconseguir recuperar la resposta immunològica. I la recomanació continua sent diagnosticar i tractar al pacient el més aviat possible, i per això és necessària una tasca de prevenció i d’informació a la societat”. Ferrer E*, Curto J, Esteve A, Miro JM, Tural C, Murillas J, Segura F, Barrufet P, Casabona J, Podzamczer D. Clinical Progression of severaly immosuppressed HIV-infected patients depends on virological and immunological imrpovement irrespective of baseline status. J Antimicrob Chemother. 2015 Sep 25. pii: dkv272. [Epub ahead of print]

Scroll to Top