La UE acredita l’IDIBELL com a centre d’Excel•lència en Recursos Humans en Investigació (HRS4R)

hrs4r

La Comissió Europea ha concedit a l’IDIBELL el logotip ‘HR Excellence in Research’ que l’acredita com a centre de recerca compromès amb la millora contínua de les seves polítiques de recursos humans d’acord amb els principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors adoptats per la Comissió l’any 2005.

El logotip HRS4R és un reconeixement que servirà per donar visibilitat a l’IDIBELL com a un lloc de treball favorable i estimulant per als investigadors. Aquest recobiexment té com a

finalitats principals impactar en l’escenari de finançament europeu (H2020); posicionar l’IDIBELL com a un lloc de treball estimulant i favorable per als investigadors a nivell internacional i establir una estratègia de RRHH global i coherent adoptant bones pràctiques i els estàndard de qualitat internacionals.

Actualment a Catalunya els centres CERCA acreditats són el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Recerca Biomèdica de Bareclona (IRB),l”Institut de REcerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), L’Institut de REcerca Biomèdica de Lleida (IRB)i l’IDIBELL.

Aquí trobareu el llistat dels centres acreditats amb el logotip HRS4R

Un dels requisits per obtenir l’acreditació HRS4R és l’elaboració d’un pla d’acció amb l’objectiu de millorar l’alineació de les polítiques i actuacions en recursos humans de la institució amb els 40 principis exposats

en la Carta i el Codi europeus.

L’IDIBELL va aprovar el seu pla d’acció el passat mes de Desembre.

L’IDIBELL té com a objectiu reconèixer als seus investigadors i treballadors, així com als investigadors de les institucions sòcies del Campus de Bellvitge: l’Institut Català d’Oncologia, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i la Universitat de Barcelona, com a contribuents essencials per a l’èxit de l’IDIBELL, oferint un entorn de treball encoratjador i estimulant que promogui la igualtat d’oportunitats, la integritat ètica i la conciliació laboral.

El passat 1 d’Agost de 2013 l’IDIBELL es va adherir a la Carta i Codi europeus i es va iniciar un procés per dissenyar un pla d’acció que permetés millorar l’alineació de les polítiques i actuacions en recursos humans de la institució amb els 40 principis exposats en aquests documents.

Durant els mesos de maig i juny de 2014 es va realitzar un anàlisi intern de la institució mitjançant enquestes al personal de l’IDIBELL així com reunions sectorials. Un cop fet el diagnòstic es va formar un grup de treball format per representants dels diferents col·lectius laborals que conformen l’IDIBELL per redactar el pla d’acció de l’HRS4R 2015-2018.

Scroll to Top