La Fundació Ramon Areces finança un projecte sobre ceguera hereditària de l’IDIBELL

Ramon_Areces

La Fundació Ramon Areces en el seu XVII Concurs per a l’adjudicació d’Ajuts a la Recerca en Ciències de la Vida i de la Matèria ha seleccionat el projecte de la investigadora Ana Méndez Zunzúnegui del grup de recerca en neurobiologia cel·lular i molecular de l’IDIBELL i la Universitat de Barcelona, sobre les bases moleculars de la patologia de la ceguera hereditària dins de la categoria de malalties rares. El projecte rebrà un finançament de 128 mil euros durant els propers tres anys.

L’objectiu principal del laboratori que dirigeix Ana Méndez Zunzúnegui és entendre com les cèl·lules fotoreceptores de la retina responen a la llum, els mecanismes d’adaptació que els permeten operar en la lluminositat variable del món natural i els mecanismes que els confereixen la seva extraordinària compartimentalització.

El projecte finançat per la Fundación Ramon Areces servirà per estudiar a través de models de ratolins com mutacions en determinats gens poden conduir a cegueres i amb aquest coneixement poder dissenyar noves teràpies per combatre la ceguera hereditària ja què actualment no existeix cap cura per aquestes malalties.

La Fundació Ramón Areces està orientada des de la seva constitució el 1976 al mecenatge científic, mitjançant el foment de la investigació, la contribució a la generació de capital humà i la difusió del coneixement.

Desenvolupa la seva activitat en tot el territori nacional en els àmbits de les Ciències de la Vida i de la Matèria, les Ciències Socials i les Humanitats.

La Fundació té com a principals objectius contribuir a crear una sòlida estructura científica i tecnològica a Espanya, que permeti millorar la vida de les persones ia la recerca de solucions als reptes de futur que la societat moderna té davant seu en els seus principals ordres: econòmic i educatiu, principalment.

Així mateix, la institució treballa per generar noves oportunitats de formació entre els joves investigadors, i promoure l’intercanvi d’idees per al desenvolupament de la Ciència, l’Educació i la Cultura.

Scroll to Top