Neix COMBACTE-MAGNET, un projecte europeu per fomentar el desenvolupament d’antibiòtics a Europa

combacte

34 centres de recerca i cinc companyies farmacèutiques han engegat el projecte COMBACTE-MAGNET emmarcat en el programa de recerca New Drugs 4 Bad Bugs (ND4BB) de la iniciativa europea sobre Medicaments Innovadors (IMI). L’objectiu del projecte és fomentar el desenvolupament d’antibiòtics a Europa a travès d’estudis i activitats relacionats amb la prevenció i el tractament d’infeccions causades per bacteris Gram-negatius resistents a múltiples fàrmacs (MDR-GNB).

La UMC d’Utrecht als Països Baixos és la coordinadora del projecte que compta amb la col·laboració de Miquel Pujol del grup de recerca en epidemiologia de les infeccions bacterianes de l’IDIBELL i l’Hospital Universitari de Bellvitge.

El projecte COMBACTE-MAGNET

investigarà un nou enfocament per a la prevenció de les infeccions respiratòries en pacients de la UCI i noves opcions de tractament per als pacients amb infeccions potencialment mortals a causa de MDR-GNB.

COMBACTE-MAGNET col·laborarà estretament per enfortir encara més les xarxes clíniques i de laboratori de COMBACTE, el primer projecte dins del programa ND4BB que va començar al gener de 2013. A més, es crearà una col·laboració paneuropea (anomenada EPI-Net) dins COMBACTE- MAGNET

per mapejar i utilitzar els sistemes de vigilància disponibles a Europa per tal de descriure de manera òptima l’epidemiologia de la resistència als antibiòtics i les infeccions amb l’assistència sanitària.

Scroll to Top